Střední umělecko průmyslová škola sklářská v Železném brodě

Super škola pro všechny, kteří se chtějí vydat na výtvarnou dráhu a hledají pohodovou střední školu...

     Obor který jsem studoval.....

HUTNICKÉ TVAROVÁNÍ SKLA

  Důvodem založení oboru hutního tvarování skla v roce 1964 bylo zachování uněleckořemeslného mistrovství českých sklářů, které bylo stále více nahrazováno levnější strojní automatickou výrobou.


Studenti v průběhu studia získávají v dílenském vyučování základy sklářských technik tvarování skloviny u sklářské pece a ovládnou i odborné technologické znalosti. Ve výtvarných předmětech získají výtvarný a estetický názor, cit pro tvar a přehled o trendech současného designu.
 

Absolventi pracují jako návrháři, mistři i huťmistři. V posledních letech se s velkým rozvojem malých soukromých sklářských hutí nebývale rozšířila možnost jejich dalšího uplatnění. V soukromém podnikání mohou výborně uplatnit především originalitu v designu a řemeslném zpracování, ale i technologické znalosti, ke kterým jsou na škole vedeni.

Vedoucí ateliéru : MgA. Kateřina Krausová

 

DALŠÍ VYBRANÉ OBORY: Malování skla. a Broušení skla

 

Naše školní huť, tak tady se učíme základům sklářského řemesla .....    

( pohled z leva )

 Opět naše huť, pěkná viďte?

 ( top view ).

 

Tak už poslední pohled na sklářskou pec....

 

 

                           

   

  

Další informace najdete na oficiálních webovkách na http://www.supss.cz   

 

 

             

 

 

                                 Creative Artist 3D grafika a 3D animace                                                                                                                           autor: (c) jiřík,Jiří Jansa. Kontakt. ICQ:227-526-755