Multimedia

 

Multimediální technologie zastřešují mojí nabídku služeb formou sjednocení animací, hudby, zvuku, vizualizací, kreslené grafiky a textové informace do komplexního produktu, jakým může být internetová prezentace či interaktivní CD/DVD disk. Takto uceleně zpracovaná prezentace může posloužit při propagaci Vašeho výrobku nebo návrhu, výběrovém řízení nebo reklamní akci.

 

Multimediální aplikace - CD ROM, DVD ROM

 

V současné době je již obvyklé, že většina firem vlastní svou prezentaci v elektronické podobě na cd-rom.
Výhodou těchto prezentací je, že se nemusí brát až tak velký zřetel na jejich velikost, protože jediným omezením je pouze velikostí média (CD, DVD,…). Je proto možné využívat velké množství­ vi­deí, 3D animací apod.
V oblasti aplikací není  problém vytvořit téměř jakoukoliv on-line aplikaci dle přání klienta.

 

Možné použití multimediálních CD a DVD:

  • firemní prezentace

  • firemní katalogy

  • doprovodné disky ke kongresům a akcím

  • elektronická čísla časopisů

  • výukové projekty

  • dárkové CD/DVD a další

 

Hledám zajímavou práci a jsem ochotný se podílet na jakémkoli zajímavém projektu.

jansajirka@seznam.cz

 

ICQ:227-526-755

                                                                                                                                         další >>>