Koukněte na mé nové stránky o Glass designu>>>

 

MATURITNÍ PRÁCE 

 

4.V.   2005/06 

 

Oddělení: Hutní tvarování skla. 

 

Téma:

 „Volně hutně tvarovaný dekorativní předmět pro malosériovou výrobu“ 

 

 

 

Téma našich maturitních prací znělo:“ Volně hutně tvarovaný dekorativní předmět pro malosériovou výrobu.“

 

Po dlouhém čase přemýšlení, co navrhnout a zrealizovat k maturitní zkoušce, jsem se rozhodl, že budu vycházet z tvaru misky, který jsem použil už u klausurních prací v 3. ročníku.

 

Jednalo se tenkrát o sadu misek propojených stejným dekorem

na téma čtyř ročních období. 

 

 

 

 

 

 

 

Hledal jsem způsob, jak ji doplnit o nějaký nový prvek, po dlouhých úvahách a přemýšlení o různých možnostech jsem vybral skleněnou kouli, která by danou misku podpírala a společně s pískovaným vzorem doplňovala dekor celé mísy.Skleněnou kouli jsem použil, jak ve variantě kdy misku podpírá a tím způsobuje mírnou nestabilitu, tak ve variantě kdy jsou skleněné koule dvě, čímž zajišťují skvělou stabilitu celé mísy.

 

Nejprve jsem hledal cestu především v různých abstraktních dekorech, ale nakonec jsem se dopracoval až ke konkrétním motivům inspirujících se říší zvířat. Po konzultacích a různých korekturách jsem navrhl a vytvořil následujících 7 variant. Jednotlivé varianty symbolizující dané skupiny živočichů, jako jsou  například ryby, savci, hmyz, hlavonožci.

Nyní vám je teď postupně blíže představím.

 

 

První varianta se nechává inspirovat říší savců,  jedná se o do hnědé barvy laděnou mísu.

Kde jsem jako objekt k podepření mísy použil stylizaci zvířátka.Celou mísu doplňuje ještě pískovaný dekor znázorňující kostru savce.

 

 

Druhá varianta vychází z říše plazů, mísa má světle zelený nádech a je podepřená skleněnou koulí, ve které je pomocí zelené „špiny“ vytvořen hádek. Mísa je ještě posléze doplněna

o pískovaným dekorem znázorňujícím do klubíčka stočenou zmiji.

 

 

Třetí varianta má symbolizovat podmořskou říši hlavonožců, jedněch z nejstarších stvoření, které obývají naší zemi už po desítky milionů let. Jako zástupce této části živočišné říše jsem si zvolil

nejznámějšího z hlavonožců chobotnici, která je na míse je znázorněna jak uvnitř kuličky, tak i jako pískovaný vzor uvnitř talíře.

 

 

Čtvrtá varianta je inspirovaná říší hmyzu,  jako jejího zástupce jsem si vybral pavouka a pro něj tolik příznačnou pavučinu. Motiv pavučiny jsem použil jak v kouli, která misku podpírá, tak i uvnitř mísy a doplnil jsem ji ještě o malého pavoučka.

 

 

 Pátá varianta má symbolizovat rybí říši, do zelena laděný talíř podpírá imitace jednoduché rybičky,  celý talíř poté doplňuje vypískovaná rybí kostra uvnitř talíře.

 

 

Šestá varianta čerpá tak trochu z Afrických kultur, vypískovaný vzor představuje jakousi masku válečníka s bojovným tygřím výrazem, tu doplňují i  dvě skleněné koule,  které talíř podpírají a

symbolizují tygří tlapy.

 

 

Sedmá a poslední varianta vychází opět z zvířecí říše symbolizuje  geparda, šelmu, která představuje sílu, hbitost a rychlost. Skleněné koule, které talíř podpírají vychází z tygřího kožešinového vzoru.

 

 

 

Mísy se dají použít především jako dekorační předměty do různých interiérů buď v celé sadě, nebo i jako jednotlivé kusy. Mohly by také sloužit jako běžné mísy na servírování různých pochutin.

  

Realizace na školní huti byla opět spojena s některými úpravami původních návrhů.

Musel jsem udělat některé úpravy v barevnosti a hlavně u motivů z říše ryb a savců jsem musel vymyslet nový tvar který by talíř podpíral.

 

Teď se vám trochu pokusím přiblížit pracovní postup.

 

Na křišťálovou baňku jsem nalepil rubín, který po rozfouknutí  tvoří podklad pro pískovaný dekor.

Baňku jsem poté ještě „přesklil“ dvěma náběry a za pomocí pomocníka „přeheftoval“ roztočil do požadovaného tvaru. Nakonec jsem na mísu přilepil skleněnou kouli, v níž byl pomoci „špiny“ nebo barevného prachu vytvořen dekor, který koresponduje s vypískovaným dekorem. Postup výroby skleněné koule je jako u klasického těžítka. K přilepení skleněné koule potřebuji opět pomocníka, který ji ohřívá po celou dobu, co vytvářím talíř, a  když mám talíř hotový, ji nalepím do požadovaného místa.

Později už putovala mísa do chladící pece a dále na brusírnu a po jednoduchém zabroušení jsem se pustil do pískování navržených dekorů.

Dekory jsem vytvořil v programu Adobe Ilustrátor pomocí křivek, poté převedl a vyřízl pomocí plotru do samolepící folie.Vyřezané dekory jsem posléze přenesl na mísu a opískoval.

Výsledek si můžete sami prohlédnou.Samotná výroba talíře byla celkem dosti náročná na zručnost,

 a i když jsem talíře nějakou dobu trénoval, vím že tvar ještě není úplně dokonalý. Neobešel jsem se samozřejmě bez pomoci mých spolužáků Dana Plamínka a Adama Tesaře, jenže zkoordinovat naši spolupráci nebyl snadný úkol.Přesto vše jsem se do poslední chvíle snažil, aby byl výsledek co nejlepší.                    

                

Celkově se mi dané téma maturitních prací líbilo.A jsem rád, že se mi podařilo dotáhnou celou maturitní práci od prvních nápadů a skic až po finální výrobek, který tu můžete vidět.

 

Na Závěr bych chtěl poděkovat.Všem, kteří mi s mou klausurní prací pomohli.

Jmenovitě profesorce K. Krausové za konzultace a rady ohledně návrhů designu

Vedení naší hutě E.Matějkovi a L.Šulcovi za odborné vedení a rady při realizaci.

Dále mým spolužákům  A.Tesařovi  a D. Plamínkovi.Za pomoc s realizací.

 

 

                                                                                                           autor: (c) Jiří Jansa    

 

                                                                                                                                                      další >>> 1 2 3 4 5 6

                                 Creative Artist 3D grafika a 3D animace                                                                                                                            autor: (c) jiřík,Jiří Jansa. Kontakt. ICQ:227-526-75