MALOVÁNÍ SKLA

Studium v našem oboru nabízí rozvíjení výtvarných disciplín souvisejících především s malbou dutého skla a technikami na ně navazujícími (leptání, matování, pískování… atd.)


Základem je osvojení si kresby, cit pro barvu a prostorová představivost. Proto je také ve výtvarné přípravě kladen důraz na kresbu a malbu podle přírody. Její studium vede ke konstruktivnímu myšlení, nezbytnému pro navrhování a realizování vlastních nápadů ve druhém, třetím, a čtvrtém ročníku. Cílem našeho oboru je vytvářet kvalitní design odpovídající soudobé bytové kultuře. K tomu slouží jednak výtvarná příprava a navrhování, ale také zkušenosti získané v hodinách praktického vyučování.
 

Řemeslo a vlastní výtvarný názor se tak stává hlavní kvalitou, kterou se nohou prokázat naši absolventi v dalším studiu na vysoké škole nebo v praxi.

Oddělení vede : MgA. Jiří Kučera

 

Více na http://www.supss.cz

 

    

             

 

 

                                 Creative Artist 3D grafika a 3D animace                                                                                                                           autor: (c) jiřík,Jiří Jansa. Kontakt. ICQ:227-526-755