Úvod

              3D Vizualizace

                  Grafika

                     Obrázky

                     

            Malby

       Kresby

   Glass-design

        Projekty

                         O mě

                    Veselá

                   Fotografie

                       Prachy

 

    

 

Zde může být vaše reklama

napište mi na jansajirka@seznam.cz 

 

Tahák Český jazyk - Literatura - maturitní přehled.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Tento tahák jsem si psal na škole abych se měl později z čeho učit na maturitu.....,

 ale neprošel zatím žádnou korekturou a opravou,  takže může obsahovat ,ba obávám se že obsahuje, chyby a překlepy.

 

Kdyby se našel někdo kdo by byl ochotný ho opravit a doladit ať se mi ozve!

Děkuji za pochopení.......

 

Dějiny výtvarné kultury

 

Pravěk

-40 00 – 15 000 vznik umění jeskyní.malby – (Altamira,  Lascaux,  Trois Freres,  Pindal Rouffignac

Dolní Věstonice rytiny z Koněpruských jeskyní.

-10 000  skalní malby v Španělsku a Alpách Skandinávii.

-7 000 megal. Arch.menhiry,dolmeny, sošky Venuší.

-3 000 Spojení Hor. a Dol. Egypta Kenino mastaba, Narmerova paleta

Sumerské státy - Rel.-Ur-Nanše, Supí Stéla, Standarta z Uru

Egypt.Star říš. Džoserona pyramida 27.stol velké pyramidy v Gíze 26.stol

Arkadská říše v Mez. Narámsínova stéla, Sedící Gudea glyptika.

-2 000 Staroba.říš.Chamuraptiho stéla.

Egypt.Nov. říš.Chrámi Luxor Jarmak, hrobky v údolí králů, Pod. král.Nefertity.

Typy sloupů: Palmový, Lotosový a Papyrový.

Řecko Řím Pal. v Knossu a Fiastu, propylaje poháry z Vafia, Atreova hrobka 14 .stol a Lví

brána v Mykénách.

-1500 – 1100 Mykénské umění:Paláce v Bylu, Siruntu, v Mykénách, Atreova pokladnice, Poháry z Váfia.

-1 000 Před.Východ pal.v Jeruzalémě, Vysuté Zahrady králov. Semiramis

Novobabylónská říše Mardukova cesta, Ištařina Brána, Král paláce.

Řecko Řím – Arch obdob. V Řecku 8 – 6 stol. kult těla a sportovní hry dorský a ionský řád Kúros Kóré.

Apolón z Teney 6.stol.Černofig.styl Čechy knížecí hroby.

-500 Řecko- Klas obd. 5 – 4 stol. Vozataj Delfský, štít Diova chrámu v Olympii

Myrón:Diskobolos , Polykleitos: Doryforos kánon kontrapost

Řím – Apollón z Vejí – Etruskové Čechy - keltský styl

-450 Řecko - Athénská Akropole, Pantheon, Erechtheion, Niké,

Fedias: Athéna Parthenos Promachos. Lemniá: výzdoba Pantheonu, Zeus Olinpský  Apollodóros

Řím – kapitolská vlčice

-400 Řecko Skopás:Mainada 350 Mausoleum Helikarnasu, Leóchares: Démétér Kmodská,

Práxiteles:.Hermes s Dionýsem, Afrodité Knidská.

Helenistické období Lýssipos: Apoxyoménos, Artemision z Dresu,

Apellés: Afrodité Anadyomené

Řím Chimaira Cloaca maxima Via Appia

-300 Řecko Alexandrův sarkofág Apollónův chrám v Dietně Niké Samotrácká

Řím řečník a Brutus Tlustý Etrusk na sarkofágu, Via Flaminia

-200 řecko Hemogenés zákony Ionského řádu, Diuv oltář v Pergamu, Apollónios Belvedérské torzo.

Myrón Thébský: Opilá stařena, Afrodíté Melská.

ŘímBazilica Porcia -184 Aemilia na Řím fóru: portiky oblouky a mosty

Peristylův dům.

 

Pompejské styly -  

-100 Řím Agesandos,Athéódoros. Polydóros: Laokoon

Podobizna Pompeia Cicerona Caesara Bruta  - Pompovo divadlo, Ceasarovo chórum

Augustovo fórum, Marcellovo divadlo, Pantheon Agrippovy, thermy Ara pacis

 

České země Hlava Kelta z Mšeckých Žebrovic , germánské spony

000 ŘímKoloseum 80 Titův výtěžný oblouk Domitianův Palác

Traianovo fórum Trainův vítězný sloup 111 Křesťanské katakomby

100 ŘímCaracallovy thermy, první Křesťanská shromaždiště.

300 – ŘímKonstantinův vítězný oblouk, Konstantinova bazilika.

Římské baziliky : sv. Petra ve Vatikáně. Sv. Pavla, sv Jana , S. Maria Maggiore, Ilustrace Homerovy Iliady.

400 Řím Ravennské mozaiky – Bazilika S. Apollinare Nuovo a San Apollinare in Classe,

Baptisteria: Ariánské a Ortodoxních Mauzoleum Gally Placidie  450 Jossův svitek Rossanský kodex.

S.Pudenziana v Římě:mozaika Nebeského Jeruzaléma.

 

476 konec západořímské říše a středověku a S.Vittale v Ravenně

 

800 Západ Karolínská renesance – Kaple v Cáchách,císař. falce jez. socha Karla Velikého, Bible Karla Holého.

Čechy  Velkomoravská Hradiště jednolodí s apsidou baziliky: v Mikulčicích, kostel u Uherského Hradiště, rotunda Levénm Hradci, kostel P.Marie na Pražském. Hradě a založení Praž Hradu.

900 VýchodOtonská renesance relikvijářová soška St.Foy.

Čechy – Kostel Sv.Jiří na Praž Hradě, rotunda sv.Víta na Pražském Hradě Gumpoldova legenda o sv.Václavovi

 

1000 Západ Románský sloh FR. Kos. V Cluny v Canrterbury, Toner v Londýně ŠP:Santiago de Compostela

IT: -dóm zvonice a baptisterium v Pisse NĚM: dómy ve Špýru ,Wormsu Mohuči

Čechy Baz.sv.Víta na Pražském Hradě, Kodex Vyšehradský, Rotunda v Starém Plzeňci a sv. Kříže v Praze

1100 Západ Rom.portály ve FR:Vézelia Moissac SOCH.: Nicolaus, Guilielmus Wiligelmus Benedetto Antelami . IT baptisterium ve Florencii, Rom sklomalby Chartres. Gotika ve FR a ANG: Saint Denis katedrály: Laon , Notre Dame v Pař. Chartres, Canterbury

Čechy strahovský klášter, maltezský klášter v Praze, Juditin most v Praze, Reliéfy v kostele sv.Jakuba ve sv. Jakubu

 

Východ: -Jeruzalémské království

1200 ZápadKlasická Gotika ve FR.Kat.:Remeš Amiens,Beauvais, St. Chapele ve Francii klášter, Mont San Michele v Bretani. ANG:. kat. v Exeteru IT:. dóm ve Florencii San  Croce SOCH.: -  Mistr Zvěstování a Navštívení v Remeši, Bamberský jezdec a  Mistr naumburský Niccolo Pissano

MAL.:Mistr Honoré, Guinea Pisano Pietro Cavallini

Čechy románské kostely vin. sk. před. sl. Třebíč Svatojiřský reliéf, Korunování P.Marie Žalář ostrovský, Mater verborum

 

RANÁ GOTIKA Založení Havelského města a Františkánského Kláštera v Praze , Kostel v Předklášteří u Tišnova, Osek, Velehrad Vyšší Brod, Zlatá koruna Zbraslav, Sedlac Staronová synagoga v Praze Hrady:Zvíkov,Bezděz,Špilberk

 

1300 Poklasická gotika ve Francii: Hrad v Avignonu, Louvre v Paříři.ANG perpendikulární styl, Něm.:Myslet Víděň dóm sv.Štěpána IT dó v Miláně,paláce v Benátkách Dóžecí palác,Ca’dOro.SOCH.:FR.Portréty: králů na náhrobky San Denis, Claus Sluter.

IT.:G.Pisano,A.Pisano,Orcanga,MAL:.FR.Jean Pucelle Andre Breauneveu, Podobizna Jana Dobrého IT:. Giotto Simone Martini, Tommaso da Modena

Čechy Vrcholná gotika: Roudnice nad Labem hrad, klaš.,most, Praha:kostel .sv Jiljí, klášter sv.Jakuba, Matáš z Arrasu

,Petr Parléř:kated.sv.Víta katedrální typ kostela Kolín nad Labem, .sv.Barbora v Kutné Hoře .Karlštejn, Karlův most, Jihočeské dvoulodní kostely .sv.Jiljí v Třeboni, Síťové klemby. SOCH mistr Michelské madony, Parléřova huť :přemyslovské náhrobky,  portrétní busty triforia socha sv.Václava výzdoba mostecké věže a portálu Panny Marie MAL.: Pasionál Abatyše Kunhuty, Rukopisy

1300 Čechy Mikuláš Wurmser: výjevy z Appokaliopsy, Mistr emauzského cyklu, Mistr vyšebrodského oltáře, Mistr Osvald, Mistr Theodorik:kaple sv. kříže, Mistr třeboňského oltáře,:Mozaika Posledního soudu na Zlat bráně sv.Víta

1400 Západ Pozdní gotika FR:.styl.flamboyant Moulins St.Riquier, Broughery ANG: vějířové klenby:Windsdor kaple sv Jiří, Cambridge, Konga Collage Chapel. NĚM:.síňové chrámy

IT – Raná Renesance SOCH:.FR:.Jean de Combrai, Jacques Morel. NĚM Hans Multscher Michael Wohlgemuth ,Viet Štose Michael Pachem Tilman Riemenschneider. MAL:.FR:.Jean Fouguet. NIZ:.Mistr z Flémalle, Jan Van Rycl, Gentský oltář Heironymus Bosh. NĚM Lukas Moser, Konrád Witz Stefan Lochner Martin Schongauer.

Čechy Krásný sloh tzv. Krás madony.

 

Pozdní Gotika: Matěj Rejsek Prašná Brána v Praze, sv.Barbora v Kut Hoře Jihočeské kostely: Bechyně Tábor. SOCH: Mistr Týnského Ukřižování, Křivoklátská archa, Královská madona, Oplakávání ze Žebráka a Zvíkova, MAL.Mistr Hasenburského misiálu, Mistr Geronského Martyrologia, Mistr svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerova oltáře, Křivoklátská archa

Valentin Noh:Kutnohorský graduál,Smíškovský graduál.

 

Novověk

1400 RANÁ RENESANCE:. IT: ARCH. Filippo Brunelleshi:Kopule florentského dómu, Ospedale degli Innocenti, San.Lorenzo, Pallazo Pitti,

Capella Pazzi, S. Spirito Palazzo di Parte Guelfa.

Michelozzo Michelozzi: Palazzo Medici Richardi,klášter S.Marco

Leone Battista Alberti:-Palazzo Ruccelai, Sta Maria Novella, S.Francesco, S.Andrea

Benedetto da Maiano Palazzo Strozzi.

SOCH: soutěž o dveře Flor baptisteria.Lorenzo Ghiberti:severní dveře baptisteria, Rajská brána,.Sv.Matouš, Sv.Štěpán,

Jacopo della Quercia:,kašna v Sieně,Reliefy v průč.kos.S.Petronio Boloni.

Donatello:.David, Sv.J.Evangelista, Sv.Jiří, Náhrobky Jana XXIII, Stará sakristie, Jeremiáš, Habakuk, Nicccolo da Uzzano, Zpěvácká tribuna, Jezdecký pomník  v  Gattamelaty, Judita a Holofernes.

Luca della Robbia:Zpěvácká tribuna.

Antonoi Pollajuolo:-Náhrobky Sixta IV a Inocence VIII v chrámu sv Petra ve Vatikáně,

MAL.-Flor.Škola FRa Angelico.-Fresky a oltářní obrazy v kl.San Marco.

Paulo Uccelo: fresky v kl.S Maria Novella, Bitva u San Romana

Masaccio: Sv.Anna Samotřetí, fresky. V Capella Brancacci, Sv.Trojice, S.Matria Novella

Fr Filippo Lippi,Benezzo Gozzoli:Cesta tří králů (palazzo Medici-Roccardi

Andrea del Castagno: Poslední večeře

Andrea del Verocchio: Křest Kristův

Sandro Botticelli: Klanění tří králů, Primavera, fresky v Sixtinské kapli, Zrození Venuše,Primavera, Ilustrace k božské komedii, Pomluva,

Domenico Ghirlandaio: fresky.v Six.kap.,fresky.v S.Maria Novella.

 

Benátskí škola: Jacopo Belini, Ventile Belini:Sacra Conversazione, Victore Carpaccio,

 

Umbrijská škola:.Piero della Francesca:.legenda o sv.,Pietro Perugio, fr.Six.kap.,

 

Ferrarská škola:.Cosimo Tura,

 

Padovská škola :.Andrea Mantegna

 

1500: VRCHOLNÁ RENESANCE:.ARCH:Donate Bramante Palazzo della Cancelleria, S. Pietro in Montorio, Nádvoří Belvedere, Chrám sv.Petra, Santa Casa v Loretu

 

Baldassare Petruzzi: Vila Farnesina

Rafael Santi:.Chrám sv. Patra, Vila Madama, Chigiho kaple.(S.Maria del Popolo,

Antonio da Sangallo, Palazzo Farnese, Gulio Romana: .Palzzo v Mantoně

Michelangelo Buonarrroti:.S.Lorenzo

SOCH:.Michelangelo Buonarroti:.Opilý Bakchus, Pieta Římská, David, Náhrobek Julia II,Mojžíš,Umírající a Zpoutaný otrok,

Andrea Sansovino,

MAL:Leonardo da Vinci,Madona ve skalách, Poslední večeře. Sv Anna Samotřetí,

Mona Lisa Gioconda

Michelangelo Buonarrroti:.Bitva u Čadciny, Madona Doni, Strop Sixtinské kaple.

Rafael Santi:.Kladení do hrobu, Krásná zahradnice, Stanza della Signatura, Stanza dell Eliodoro, Stenza dell Inocendio, Amor a Psyche, Návrhy tapiserii pro six.Kapli, Sixtinská Modona, Podobizny: Julia II, Lva X s kardinály Medicim a Rossim, Baldassara Castiglina, Fra Bartolomeo Correggio:.Vidění sv. Jana v Parmě, Nanebevzetí p. Marie, Svatá noc

Andrea del Sarto, Giorgione, Tři filozofové, Bouře, Koncert v Přírodě, Odpočívající Venuše,

Tizian:.sunta,Bacchus a Ariadna, Zavřaždění sv Petra, Bacchus a Ariada, Zavraždění sv. Petra, Venuše z Urbina.

 

1520 MANÝRISMUS  ARCH:..Florencie:.Medicejská kaple, Knihovna Laurenzia.Řím:.Kapitolské nám., chrám sv. Petra, Palazzo Farnese,

S.Maria degli Angeli,Porta Pia.

Giorgio Vasari:.Galeria degli Uffizi ve Florencii

Bartolomeo Ammanati:.Palazzo Pittti, Galeazzo Alessi, S:Maria Assunta di Carignano v Janově, Giacomo Barozzi de Vignola, Il Gesu.

Jacopo Sansovino:,Knihovna Sansoviniana.

Andrea Palladio:.Bazilika. Villa Rotunda a Theatro Olympicko ve Vicenze, S.Giorgio Maggiore v Benátkách.

SOCH:. Michelangelo Buonarroti:.Medicejské náhrobky (Lorenzo, Jitro a Večer, Guliao, Noc a Den,) Madona Medici, Florentští otroci, Malý gigant, Atlas, Vousatý gigant, Probouzející se gigant, Pieta Florentská, Pieta palestinská, Pieta Randanimi,

Benvenuto Cellini Perseus, Giovanni da Bologna

MAL:.Raffael Santi.proměnění Páně.

Michelangelo Buonarroti:.Poslední soud, Obrácení sv. Pavla a Ukřižování sv. Petra

Tizian:.Karel V na koni, Pavel III se synovci, Danae, korunování trním, Apollo a Marsyas.

Tintoretto:. Scukla di S.Marco, Scuola di S. Rocco, Ráj , Poslední večeře, Paolo Veronese:.Svatba v Káni Galilejské, Hostina u Léviho,Apoteóza Benátek, (Dóžecí palác.

1500 ARCH:.-FRA:.Zámky v Ambois, Chambord, Blois, Fontanainebleau,

Peire Leskot:.Luevre, Philibert de l Orne:.zámek Anet, Tuilerie v Paříži. ŠPA:.Platereskní sloh, Jaun de Toledo Juan de Herrera:.Escorial.

SLOVENSKO:.- Hrad červený Kameň, Kostely:.Betlanovce, Velká Bytča, Fričovce

SOCH:.FR.-Jean Giujin, Germain Poklon, Náhrobek Jindřicha II a Kateřiny v Saint-Denis

NIZ..-Cornelis van Vriendl, Radnice v Antverpách, Alexander Colin.NĚM.:.Adolf Daucher, Peter Fischer, Fischerova dílna.

MAL:.FR-Fontainebleauská škola:Giovanni Battista Rosso, Fiorentino, Francesco Primaticcio, Francois Clouet. ŠPAŇ,Anthonis Mor, Alfonso Sanches, Domenicos Theotocopulos – zvaný El Greco… Pohřeb Hraběte Orgaze, Pohled na Toledo, Apokalyptická vize sv. Jana Evangelisty, NIZ:.Quentin Massys, Joos van Cleve, Lucas van Leden, Bernaert,

Pier Brueghel st.:.Příslový, Poslední soud, Triumf Smrti, Pád Andělů, Stavba Babylonské Věže, Měsíce (Lovci ve sněhu, Pochmurný den, Senoseč, Žně, Návrat stáda, Selská svatba, Selský tanec) Pier Brueghel ml. Jan Greughel st. ANG:.Hans Holbein ml: Thomas Morus, Jana Seymourová, Jindřich VIII. NĚM:.Albrecht Durer:.Alpské akvarely, Apokalypsa (dřevořezby)

Pašije, Život P. Marie (dřev.) Melancholie (rytina), Sv. Jeroným v krajině (such jehl), Vlastní podobizna, Růžencová slavnost, Čtyři apoštolové, Grunewald:.Isenheimský oltář:.Hans Holbein ml.:.Erasmus Rotterdamský, Madona Basilejského starosty, Tanec smrti, Ilustrace Bible(dřevořezy) .Lucas Vranách st. Podobizny M Luthera aMelachtona, Venuše a Amorem, Paridův soud, Lukrécie, Adam a Eva. Mathias Grunewald:.Isenheinský oltář. Martin Luther:.RAK:. Albrecht Aldorfer Listnatý les se sv. Jiřím, Pašijový oltář.

 

1490 Renesanční umění 16.stol. v Čechách Praha:Okna Vladislavského sálu. Paolo dalla Stella,:Královský letohrádek, Bonifác Wolmut:Letohrádek Hvězda.(projekt Ferdinand Tyrolský), sněmovna s tribunou, hudební kruchta v sv.Vítu, helmice věže katedrály, Míčovna,kaple sv. Vojtěcha.

 

Paláce:Schwarzenberský (Agostino Galli, Rožmberský (Hans Vlach) Pernštejnský, Martinický panů z Hradce ( Antonín Vlach)

 

Radnice:.Staroměstká,Novoměstská, Malostranská.

 

Domy:.Týnská škola, U Minuty, U Dvou zlatých medvědů

 

Pražský Hrad:Ulrico Aostalli Letní pokoje, jihozápadní paláce. Giovanni Gargioli, Antonio Valenti: Plán přestavby Hradu , Giovanni Maria Filippi:.španělský sál, Matiášova brána,

Zámky:Pardubice ,Litomyšl

SOCH:.Reliéfní podob.,Port. Pardubic. Zámku, Jižní portál kostela sv Jiří na Praž. Hradě, Paolo della Stella: Reliéf. Výz. Král. Letohrádku, Štuk výzdoba let. Hvězda

Francesco Terbia – Tomáš Jaroš – Hans Peysser Zpívající fontána. Alexander Colin,  Královské mauzoleum. Vincenc Strašbarka: Náhrobek Jana Popela z Lobkovic.

Hans Mont. Venuše a Mars Štuková výzdoba císařského pokoje zámku v Bučovicích, Krocanova kašna. Benedikt Wurzelbauer: Venuše s delfínem.G.P.Martinola:Štuková výzdoba rondelu jindřichohradeckého zámku. G.B.Quardi:.Klanění tří králů.

MAL:.Mistr litoměřického oltáře.-Oltář litoměřický Albrech z Kolovrat, Legenda o sv. Václavu ve svat. Kapli. Mistr I. W. Sgrafita:Praha:Míčovna dům Granovských, Dům U Minuty, Nástěné malby, Georg Wildman:Lovecké výjevy

Bartolomeus Spranger Hermes a Athéna,

Paul Vredeman de Vries:Průhled lodžií do Zahrady.Fabián Puléř:.Svatovítský graduál, Čáslavský kancionál, Žlutický kancionál. Matouš Ornys:.Litomyšský kancionál, Třeboňický kancianal, Matouš Radouš..Královehradecký graduál.

 

Renesanční sklo v Čechách:Glyptika-řezání do polodrahokamů, Ottavo Mizeronni-císařský řezáč polodrahokamů,

Vetro a Filigrány-nitkované sklo)Benátčané

Fondi dóro-zlatá folie vtavená mezi dvě skla Achátové (chalcedonové sklo)

Caspar Lehmann napodobení horského křišťálu-vynalezl křišťálové sklo,

Typy výrobků:Humpeny,Holby,Wilkomy

 

RULOLFÍNSKÝ MANÝRISMUS:Josef Heintz: Svatá rodina se sv.Barborou, Poslední soud, Hans von Aachen: Zvěstování,Giuseppe Arcimboldo :.Rudolf II jako Vertumnus,

Bartolomeus Spranger.Epitaf zlatníka Mullera, Venuša a Adonis.

 

 

1600 Baroko v Itálii  Řím První prvek Il GESU-G.B. VIGNOLA Carlo Maderna:.Chrám sv. Petra S. Andrea delle Valle, Palazzo Matyek, Palazzo Barbenini, Francesko Borromoni S.Carlo alle Quattro Fontane- rohová věž , San Ivo della Sapienza, Sta Agrese. Pietro da Cortona:.Sv.Lukáš a Martina, Sta Maria della Pace, Lorenzo Bernini:.Baldachýn v chrámu sv. Petra, Palazzo Barberini,Schodiště v Scala Regia, Kolonáda na náměstí sv. Petra, oltář s Petrovým stolcem. Benátky Baldassare Longhen:. Sta Maria della Salute  Turýn: Gustino Guirini:.S.Lorenzo, Palazzo Carignano Kaple Sta Sindone v Dómu. Filippo Javora:.Supegra na Turínem

SOCH::Lorenzo Bernini:.David,Apollo a Dafne, Únos Proserpiny, Sv.Longin, Náhrobek Urbana VIII, Vidění sv.Terezie, Scipio Borghese, Fontana Čtyř řek, Tritonova fontána, Jezdecká socha císaře Konstantina Velikého, Blahoslavená Lodovica Albertine, Podobizna Ludvíka XIV.

Alessandro Algardi:Náhrobek Lva XI

MAL:.Caravaggio:.,Košík s ovocem, Medusa, Bakchus, Povolání sv Matouše, Ukřižování sv. Petra,Obrácení sv. Pavla, Růžencová madona, Stětí sv. Jana Křtitele, Kladeni do hrobu.  

 

ŘÍMSKÁ FRESKA:Giovanni Lanfranco:.S.Andrea della Valle. Pietro da Cortona:.Sláva rodu Barberini,Palazzo Barberini,Nicolas poussin:Vraždění neviňátek, Krajina s diogenem,cyklus čtvero ročních období. 

BOLOŇSKÁ ŠKOLA:.Annibale Carracci:Triumf Bacha a Ariadny. Francesco Albani,Domenichino,Guido Reni,

BENÁTSKÁ ŠKOLA:Domenico Fetti,Bernardo Strazzi,Johann Liss,Sebastiano Ricci,Giovanni Battista Piazzetta

 

1600 Baroko v Evropě-Genius loci

FR:ARCH:. Jacques Lemercier,:první kostel Sorbony. Jules Hardouin-Mansart:.Chrám Invalidovny,Versailles (Zrcadlová galerie, Jižní a Knížecí křídlo, Oranžérie, Velký Trianon, André le Notre, park ve Versailles. Jacques-Ange Gabriel..Náměstí Svornosti, Malý Trianon. SOCH:.Francois Girardon:.Nymfa obsahující Apollona, Pierre puget. MAL:.Jean de Boulogne:.Georges de La Tour, Phillipe de Champaigne. Charles Lebrun:.Zrcadlový sál, Appollonův sál. Nicolas Poussin:.Čtyři roční období, Říše Flóry. Claudie Lorrain,Lous Le Nain.

ŠPA:ARCH:.Mudéjarský sloh,Churriguerrismus,José Benito Churriguerra:.jeho synové,Filippo Javora,Královský palác (Madrid)

MAL:.Martinez Montanés, Alfonso Cano, MAL::Diego Velázquez:.Vulkánova dílna, Triumf Bakcha, Předání klíčů od pevnosti Brandy, Portrét Inocence X, Pohled ze zahrady Villy Medici, Dvorní dámy, Přadleny, Venuše s Amorem. Francisco de Zurbaran,Bartolomé Esteban:.Nanebevzetí Panny Marie

ANG:.ARCH:.CHristopher Wren:.Katedrála sv. Pavla. MAL:.Anthonis van Dyck,Svatý Šebestián s Andělem, Opilý Silén, Karel I na lovu

William Hogart:.Život nevěstky, Život světáka, Svatba podle Módy,

NIZ:.MAL:.Pepr Pavel Rubens, Vztyčení kříže, Snímání z kříže, Výzdoba jezuitského kostela, Poslední soud, Medicejský cyklus, Umučení sv. Tomáše, Klanění tří králů, Umučení svatého Tomáše, sv.Augustin, Návrat Diany z lovu. Únos dcer Serkypových. Anthonis van Dyck,Ajcob Jordaens,Adriaen Broiwer.

HOL:.Frans Hals st.:.Podob.důstojníků sboru střelců. Amsterdam Rembrant van Rijn:.Autoportréty, Anatomie dr. Tulpa, Autoportrét se Saskií, Danae, Noční Hlídka, Oslepení Samsona, Svatá rodina, Kristus v Emauzách, Židovská nevěsta, Návrat ztraceného syna.Lepty:Stozlatový list, Tři stromy. Jan Vermeer van Delf:Čtenářka, Pohled na delf, Malá ulice v delfu.Jacob van Buisdael-krajiny:Zasněžená zimní krajina, Větrný mlýn, zátiší-Villem Kalf,Willem Chaesz Hleda,

Abraham vam de Beyeren-malíř mořských produktů. Willem van de Velde:Dělová salva,

NĚM::ARCH:.Andreas Schlutter:Zámek v Berlíně,Mathaeus Daniel Popppelmann,Zwinger v Drážďanech,Georg Baehr:,Johann Balthasar Neumann,SOCH:.Andreas Schlutter: Jezdecká socha Velkého kurfiřta v Berlíně. Balhhasare Permeser:.Výzdoba Zwingeru v drážďanech,Apoteoza prince ve Vídni

RAK:.ARCH:.J.B.Fisher z Erlachu:.Zámek Schonbrunn, Chrám sv. Karla Boromejského, Paláce ve Vídni:Schwarzemberský palác Rubena. Johann Lukáš Hildebrandt:.Belvedere ve Vídni, Paláce ve Vídni:Rarachův, Kinských. Jakob Prandtauer:Kláš.v Melku.MAL:.Georg Rafael Conner:výz. Zám. Mirabell, font.na Nov. Trhu. MAL:Andrea Pozzo:Univerzitní kostel  a palác Lichtnštejnských ve Vídni. Martin Altomonte:Dolní Belvedér. J.Michael Rottmayer:. kos.sv.Karla Boromejského, Daniel Gran, Národní knihovna

SLOVENSKO .J.B.Fisher z Erlachu, kostel .sv.Jana z Almužníka, Antonín Pilgram, kostel Alžbětinek,  Premostránský klášter. V Jasově.

 

Bar.Arch

VALDŠTEJNSKÝ PALÁC NA MALÉ STRANĚ 23 domů 3 zahrady.SALA TERRENA ve Vald. Paláci pro koncerty.VALDŠTEJNKÁ ZAHRADA

LORETA na hradčanském náměstí-CARLO LURAGO: ital. KLEMENTINUM na starém městě-komplex budov:observatoř, knihovna,kostel.Jezuitská kolej-předsazený portikus.ZÁMEK HUMPRECHT  u Sobotky pro hraběte Černína-oválný půdorys.-FRANCESKO CARATTI: ital.ČERNÍNSKÝ PALÁC v Praze

Dnes ministerstvo zahr.věcí-bohatá bosáž-palladiovské sloupy.NOSTICKÝ PALÁC na Malé straně

1 pražský paác s pilastrovým řádem.-JEAN BAPTISTA MATHEY fr. Římské baroko nejvýznamnější arch. ZÁMEK TROJA 1 trojkřídlá budova fr.zahrada-přip.římskou.venk. vilu. Dvojkřídlé schodiště.K.SV. FRantiŠKA na Křížovickékm nám. Praze. 1.barok. kopule v Praze,prohnuté rohy dovnitř JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU. TOSKÁNSKÝ POLÁC VR.A.1740. SELSKÉ BAROKO –GENIUS LOCI krajina vnímána jako celek. KRYŠTOF DIENTZENHOFER Nové styly na průniku elips,perspektivní.iluze

Dzn baroko,konvexní a konkávní křivky. K.SV.MIKULÁŠ na Malé Straně

Jezuitský kostel 3 fronty,půdorys protínajících se elips,balustrované zábradlí. K.SV.MARKÉTY na Břevnově. ,benediktýn,protínající se elipsyčlenité římsy sloupy a polosloupy

KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ VE SMIŘICÍCH Půdorys hvězdice-sochy kryté voskem

K.NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.  -GOIVANNI BATTISTA ALLIPRANDI: it. -obrana pražského. Hradu-pevnostní stavite ZÁMEK V LIBICÍCH PAL.HARTIGOVSKÝ PALÁC HRZANSKÝ

KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE V Litomyšli  KUKS, -JAN BLAŽEJ SANTINY: hlavně. na Moravě,nová forma baroka,pro různé řády.BAROKNÍ GOTIKA inspirace Rejtovými klenbami,lomené oblouky,sjedn.barokní.K.NANEBEVZETÍ P.MARIE v Sedlci, velké lomené okno v průčelí,got.klenba

ZÁMEK NA ZBRASLAVI KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV.PETRA V Rajhradě, ZELENÁ HORA U ŽDÁRU n. Sáz. Půdoris 5 cípá hvězda žebrovitá klenba.KOSTEL PANNY MARIE V KŘTIÁCH. KULOVRATSKÝ PALÁC v Praze.-KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER:-radikální baroko,fasáda často neodpovídá vnitř.prostoru.Dostavba K.SV.MIKULÁŠE na Malé Straně VILA AMERIKA 1 z 1 soukromích domů.KOSTEL SV JANA MEPOMUCKÉHO v Praze

KOSTEL SV, MIKULÁŠE na St.Městě. v.průčelí bizardní voluty

-FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA:Císař.dvorní architekt-štukové fasády

ŠPITÁL V DUCHOVĚ,ZÁMEK LIBECHOV ČESKÁ PLACKA-kopule elipsový tvar v podpláští

 

ČESKÉ BAROKNÍ SKLO-stává se světovým pojmem-nové složení skla

MICHEAL MULLER-v 17 stol.Anglie olovnatý křišťál.

ŘEZANÉ SKLO Berainovský ornament typologie.

Vysoké poháry lahve,konvice,konické číše, 3x těžší a větší než dřív

Náměty:odraz společenské situace,fig.dekor,portréty,lovecké,milostné,biblické,Alegorie,humorné scény

SLEZSKÉ SKLO:Balustrované poháry,silnostěný,max ůroveň,nejsložitější až 30-50 cm

PUNKTAVÁNÍ:Stínované tečkování diamant hrotem.pův.z Holandska

DVOUSTĚNKA:Pouze 24 ks nesmírně cenné 2 mezi sebe zap.kusy mezi je Au nebo Ag folie rytá nebo Email od egypťanů

RUBÍNOVÉ SKLO:Komplikovaná výroba,znov.obj.řím.tech.barvení zlatem.FIGURKY –pův. Francie

OPÁLOVÉ SKLO:Napodobuje porcelán Johnn Kůnskel 1 vyt mléčné sklo-huť Harrachov

MALOVANÉ SKLO

Email barvy a lazury kresba sépiovou kostí.MALBA SCHWARZLOT černé olovo Cu a PB sklo používané na vytráže malba na křišťál rod PREISSLEROVÝCHKOMPANIE společnost ob .se sklem.Bar.Soch.-JAN JIŘÍ BENDEL: MARIÁNSKÝ SLOUP na st.náměstí – už neexistuje

Sochy v průč. K. SAN SALVÁTORA – 14 soch.

-JAN JIŘÍ HEERMANN:schodiště trojského zámku. -OTTAVIO MOSTO:štukové reliefy k.sv.Jakuba._MATĚJ VÁCLAV JACKEL:-nejproduktivnější.Sochy na hl.oltáři ve k.sv. Františka -sochy pro Karlův most Soch.vr.Bar. -JAN BROKOF a F.M.BROKOF:

sv Jan Nepomucký na Kar. Mostě – z bronzu.sousoší sv. Barbory,Markéty a Alžběty- I I – sv.Kateřina a Vojtěch.sv.František Borgiáš - I I – sv,Františka Xaverského a sv. Ignacesv.Vít- I I – Trinitářů.NORSINSKÝ PALÁC. Podpírají portál Atlanti

Náhr.Mitrovských (Jana,Václava,Vratislava) v kostele sv. Jakuba.Mariánský sloup na Hradč. Náměstí.-MATIÁŠ BERNARD BROUN:první práce SEN SV: LUIDGARDY další na K.mostě-sv.Ivo

dřevo řezba sv. JUDY TADEÁŠ:sochy ATLANTŮ – Klangalasův palác. portál Kolovradského paláce- 2 gigantické orlice.KUKS – alegorie náboženství, dva Andělé žalostné a blažené smrti

BETLÉM sochy GARIN,ONUFRIUS,JÁKOBOVA STUDNA,MÁŘÍ MAGDALÉNA SE SYMBOLEN LEBKY,Klanění 3 králů,.Mal v Bar. -KAREL ŠKRÉTA:podobizna ŘEZÁČE KAMENŮ MIZERONYHO - I I – NICOLASE PUSSENA- I I – BERNARDA DE WITTE - I I – IGNACE WITETONOVSKÉHO PAŠIOVÝ CIKLUS -VÁCLAV HOLLAR:krajiny veduty ( pohledy na města )

díla: VAV DYCK,JAN ÁMOS KOMENSKÝ,DOBRÁ KOČKA KTERÁ NEMLSÁ,VELKÝ POHLED NA PRAHU,ODĚVI,KOPIE OBRAZŮ HOLANSKÝCH MISTRŮ.-PETR BRANDL:maloval hlavně oltáře a podobizny. k.sv.JAKUBA olt.obr.nejsvětější trojice k.sv.Markéty na Břevnově olt.obr.Zavraždění sv.Václava.zámecká.kaple ve Smiřicích olt.obr.Klanění 3 králů.portr. František Antonín Špork

autoport.Počítání na prstech.-JAN KUPECKÝ- Český Rembrant.

Port.CARA PETRA VELIKÉHO.podobiz.FRANTIŠKA WUSSINOVÁ,MALÍŘE BRUNIHO

utoport. s manželkou psych. Portréty.-JAN KRYŠTOF LIŠKA

k.Nanebevzetí p- Marie,k.sv,Františka Serafinského,osecký klášter

freska triumph církve.-VÁCLAV VAVŘINEC RAINER: 1obd.-ranné-Benátský kolorit,malíř bitev,fr.zám.v Duchcově-Jindřich z Valdštejna předvádí Přemyslu Otak. Svých 24 synů,fr GIGANTOMACHIE,Alegorie umění,Poslední soud kop.sv.Frantíška Seratinského

2od-střední- barevnost na vrcholu zám. V Jemništi,Nanebevzetí p. Marie

3obd.-pozdní- sklidnění barevnosti portréty,krajiny-ORFEUS SE ZVÝŘATY,KRAJINOMALBY

 

BAROKNÍ UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH:ARCH:.Giovanni Maria Filippi:.Španělský sál,kos.sv.Trojice,Matiašova brána. Andrea Spezza:.Valdštejnský palác,Carlo Lurago:.Klementinum. Francesko Caratti:.Pražské paláce:Michnův, Černínský. Jean Baptiste Mathey:.Křížovnický kostel sv.Františka Serafínského, Pražské paláce:Arcibiskupský, Toskánský, Zámek Trója. Krištof Diesenhofer:.Kostely:sv.Mikuláš (Praha malá strana, sv.Markéta (Praha), zámecká kap.v Smiřicích, sv.Josef, Nanebevzetí Panny Marie, sv.Klára. Giovanni Battista Alliprandi:.Praž.paláce:Lobkovický, Kaiserštjnský, Hrzánský, Hartigovský, Kostely:Nejsvětější Trojice (Kuks), Zámek v Libnicích. Giovanni Santini:.Barok.gotika:kostely v sedlci, Kladrubech, Želivě, sv.Jan Nepomucký v Žďáru nad Sázavou, Praž paláce:Morfinů, Kolovratů ,Zámek Karlova Koruna( Chlumec nad Cidlinou) kostel Nejsvětější Trojice (Rychnov) kostel:Benediktinský v Rajhradě, poutní v Křtinách.Kilián Ignác Dientzenhofer:Praha:Letohrádek Amerika ,Kostely:sc.Mikuláš (Praha.Malá.Strana.), sv.Jan Nepomucký na Skalce, sv.Bartoloměj, (Praha.Staré.Město) sv.Tomáš) Pr.),Invalidovna, Palác Piccolominiu, venkovské kostely: Nepomuk, Hořice, Dolní Ročov, Praštice, Dobrá voda, Nicot, Karlovy Vary ,Pokáply, Odolena. František Maxmilián Kaňka:.Praha:Černínský palác, Vrbovská zahrada, kos.sv.Klimenta, Klementinum, Zrcadlová kaple, rel.konventu.klášter na.Zbraslavy. Johann Bernard Fischer z Erlachu:Clam-Gallasův palác v Praze. Johann Lucas Hildebrant:kostel v Jabloném v Podještědí, klášter v Louce,kos.v Židkovicích.  Johann Bernard Fischer z Erlachu:zámky:Vranov nad Dyjí, Valtice, Lednice

SOCH:.Jan Jiří Bendl:.Mariánský sloup na Staroměst náměstí,Jez.socha sv. Václava, Sochy na průčelí a zpovědnicích kos.sv.Salvátora (Praha,st.město). Jan Jiří a Pavel Hermannové..schodiště zám.Trója.Ottavio Mosto:.Výzdoba průčelí kostela sv.Jakuba v Praze. Matěj Václav Jackel:.sochy v Křížovnickém kostele sv. Františka a kos. Sv.Markéty v Praze, Karlův Most:sv.Anna,sv.Dominik a Tomáš Aktvinský, Vidění sv.Bernarda z Clairvaux. František Preiss..sochy. v kostele. Sv.Voršily v Praze a v Doksanech. Jan Brokof:.Antičtí bohové (atika Toskánského paláce v Praze). Ferdinand Maxmilián Brokof:Karlův most:sochy sousoší:sv.Barbory, Markéty a Alžběty /sv.Vojtěcha, /sv.Kajetána /sv.Františka Borgiáše /sv.Ignáce /sv.Františka Xaverského /sv. Vincence ferrerskho a Prokopa/sv.Vita/trinitářů a sv.Ivana /Náhrobek J.V.Vratislava z Mitrovic, Výzdoba průčelí Morzinského paláce v.Praze. Matiáš Bernard Braun:Karlův most:Sen sv.Luitgardy, sv.Ivo, Juda Tadeáš, Praž.paláce:Černínský, Clam-Galasův, Kolovratský, Sochy ve Vrbovské zahradě,Náhrobek hraběte Leopolda Šlika,Den a Noc v Královské zahradě, KUKS:Náboženství, Blahoslavenství, Ctnosti a Neřesti, BETLÉM:Vidění sv.Huberta, Stigmatizace sv.Františka, Narození Páně a Klanění tří králů, Onufrius, Garisnus, Jaroměř:sloup Neposkvrněného početí Panny Marie. Jiří František Pacák,Řehoř Thény, Ondřej Filip Quitainer, Franz Anton Kuen, Michael Mandlík: Lví fontána, kašna Neptunova, Herkulova. Franz Ignaz Bendl:alegorie živlů. Jiří Antonín Heinz:Alegorie ročních dob.

MAL:.Václav Hollar, Karel Škréta:.Svatováclavský cyklus, sv.Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem, Nanebevzetí panny Marie, portrét rodiny řezáče drahokamů, Diomysia Miseroniho, Bernard de Witte, Ignác Vitanovský z Vlčkovi, Pašijový cyklus. Antonín Stevens ze Steinfelsu, Matěj Zimprecht,Jan Jiří Heinstsch, Michal Leopold Willmann ,Jan Kryštof Liška, Michal Václav Halbax, Petr Brandl:Narození Panny Marie, sv.Josef s Ježíškem, Klanění tří králů, Křest Krista, Smrt sv.Vintíře, Vidění proroka Eliáše, Simon s Ježíškem, Historie Josefa Egyptského, Podobizna hraběte F.A.Šporka, Umučení sv Bartoloměje. Jan Kupecký:.Car Petr Veliký, podobizna malíře miniatur K.Bruniho, Vlastní podobizna s manželkou. Václav Vařinec Reiner:.Fresky:Praha:Černínský palác, Vrbovská zahrada, Křížovnický kostel, kosel sv.Jana Nepomuského, Dientzenhoferova vila, Kostel sv.Kateřiny, Závěsné obrazy: Vlastní podobizna  Podobizna manželky Vernoky, Orfeus se zvířaty. Johann Michael Rottmyer,Jan Kryštof Handle:Vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary.

 

1715 POZDNÍ BARO,ROKOKO A KLASICISMUS.FRA:.ARCH: Robert de Cotte,Jacques-Angre Gabriel:Vojenská škola v Paříži, náměstí Svornosti, Malý Trianon ve Versailles. SOCH:.Lambert-Sigisbert Adam, Michel-Ange Slódtz, Jan-Baptiste Lemoyene. MAL:.Antoine Watteau:.Odjezd na ostrov Kytheru. Francois Boucher, Nicolas lancet, Jean-Honoré Fragonard. IT:ARCH:.Niccolo Salvi: Fontána di Trevi v Římě. MAL:Giovanni Battista Tiepolo:. Fresky:Palazzo Labbia, královský palác v Madridu. Francesko Guardi,Antonio Canaletto:.Pohled na Londýn s Temží. Bernardo Bellotto. ANG:.ARCH:.William Kent. SOCH:.Louis-Francois Roubillac. MAL:.portréty:Josua Reynolds, Thomas Gainsborough,Georgie Romey, krajinomalba:Richard Wilson, John Crome. NĚM:.ARCH:.Jean-Francois Cuvillies:. Amalienburský pavilon, divadlo v Mnichově. Georg Wenzelslaus Von Knobelsdorff:.Letohrádek Sanssouci v Postupimi. Johann Baltasharer Neumann:.Biskupská residence ve Wurzburgu. SOCH:Ignaz Gunther,MAL:.Giovanni Battista Tiepolo,fresky:Biskupská residence ve Wurzburgu, portrét:Anton Graff. krajinomalba:Jakub Philips Hackert.

 

ČECHY:ARCH:.Anselmo Lurago:přestavba Pražského Hradu (podle p.N.Paccassiho) Pražský palác.:Černínský (průč) Goltz-kinských, Zámecká kaple v Hoříně. Jan Josef Wirch:.pal.Arcibiskupský (průč.) Bretfeldovský, Pachtovský, Zámek v bečvárech. Josef Jager:pal:Turbovský, Gromlingovských. SOCH:Ignác František Platzer:.Nejsvětější Trojice (Smečno) Zámecká kaple, Herkules, Dobříš, Palác, Piccolomiů, kostel sv.Mikuláše, Zápasníci. Josef Winterhaller, Gotttfield Fritsch: Hřbitov ve střikách, Pohřební kaple v Holešově. MAL:.fresky:Jan Petr Molitor, František Antonín Miller, Siardus Nosecký, Viktorin Ignác Raab, František Julius lux, Franz Anton Maulbertsch:Manský sál, Strahovský klášter, Jan Antonín Ocásek.

 

1750 KLASICISMUS:FR:.ARCH:.Jacques-Germain Soufflot: Panteon v Paříži. Pirre-Alexandre Vignon,La Madeleine, J.G.Gondouin: Venkovský sloup. Jean Francois Chalgrin: Vítězný oblouk na Nám Etoile. Pierre-Francois Fontaine, Charles Percier:. Carroussel v Louvru. Alexandre-Theodore Brongniart:.Burza v Paříži. SOCH:.Pierre Cartellier, Joseph Chinard..Paní Recamiierová. Antonio Canova:.Paulina Bonapartová jako Venuše Borghese, Pomník stuartovců v chrámu sv. Petra Denis Antoine Chaudet, Francois-Joseph Bosio MAL:.Jacques-Louis David: Slepý Belisar, Adromache nad Hektorovou mrtvolou, Přísaha Horatiů, Smrt Sokratova, Láska Parise a Heleny, Liktoři přinášejí Bruntovi mrtvé syny, Přísaha v Míčovně, Zavražděny Marat, Sabinky, Paní Recamierová, Bonaparte překračující Alpy ,Leonidas, Napoleonova korunovace, Rozdílení orlů. Antoine-Jean Gros:.Bonaparte u Nemocných moren v Jaffě, Bitva u Abúsíru, Napoleon u Jínového. Francois Gérard,Jean-Auguster Diminique Ingres,Oidipus a sfinga,Velké Odaliska,Rafael a Fornarina. Franceska da Rimini a Paolo Malatesta:.Smrt Leonarda da Vinci, Apoteoza Homéra. F.L.Bertin:.Pramen, Turecká Lázeň. IT:.ARCH:.Leopoldo Pollak:.Královský zámek v Miláně. Giuseppe Valadier:.Pizza del Popolo v Římě. SOCH:.Antonio Canova:.Amor a Psyche, Mars aVenuše, Tři Grácie, Náhrobek arcivévodkyně, Marie Kristiny (Vídeň) Paolina Borghese jako Venuše. ŠPA:.ARCH:.Založení Akademie Výtvarných Umění v Madridu, Francisko Sabatini:.král palác v Madridu. Juan de Villanueva:.Muzeum Prado v Madridu. MAL:.Francisco de Goya:.Návrhy nástěných koberců, Caprichos, Rodina krále Karla IV, Hrůzy války, Bitva s Mameluky, Poprava povstalců, Býčí zápasy, Disparates, 1.Slunečník,květinářky,

2.rodina Karlose IV.Sv, Fran.Borgiáš, Nahá Maya, Oděná Maya, Vévodkyně z Albi, Černé malby, Saturnl požírá své děti, Boj s Obušky, Mlékařka Bordeau, Býčí zápasy.

ANG:.ARCH: Georgie Dance ml:. Královská lékařská kolej. John Soane:Vlastní dům. Viliam Wilkins:.Národní galerie. Robert Smirke: Britské Muzeum,Henri William Inwood.Kostel sv.Pankráce v Londýně.SOCH,John Flaxman,Nelsonův pomník,E.Bailly,Nelsonův sloup naTrafalgaru,MAL:.William Hogard:Prodavačka krevet,Magor,Josua Raynolds:.portrétista,idealista,Hraběnka  Francet Linkolnová,,John Crome,John Constable,Vůz na seno,Obilné pole, WIlliam Turner,Hanibal překračuje Alpy,Nelsonova smrt u trafalgaru,Parník v sněhové bouři,Benátské slunce pluje do moře,Déšť pára rychlost,Forum Romanum,Benátky,Požár budovy parlamentu,Pohled na řeku,Slunce nad jezerem,, akvarel,Thomas Girtin,Richard Bonington,NĚM:.ARCH:.Berlín:Carl Gotthard Langhans,Braniborská brána,Heinrich Getz:Stará mincovna,Karl friedrich von Schinkel:Noví strážnice,Nové činoherní divadlo,Mnichov,Leo von Klenze:Glyptotéka,Stará pinakotéka,Valhala,Propylaje,SOCH:Gottfried Schadow,čtyřspřeží na Braniborské bráně,Christian Rauch:jez.soch. Fridricha velikého.MAL:A.R.Mengs,J.A.Carstens,J.A.Koch

 

BARBISONSKÁ ŠKOLA:
FRANCIE ½ 19 STOLETÍ:.

 

Jean Francois Miller:Zběračky klasů,Anděl Páně,Vazači snopů,Přadleny, Marcis Diaz de la Peňa :Les Fontanibleau. Konstant Trojon:Voli jdou do práce na poli,Lovčí se psy. Theodor Rousseau:Duby v Apremont. Charles Francois Daubign:.Pasačka.

 

Francouzský Realismus:Gustave Courbet : Autoportrét s černým psem,Dobrý den pane Courbet (Setkání),Atelier,Dívky na břehu Sieny,Pohřeb v Ornans,Spánek,Zápasníci,Šťastní milenci,Srnčí remíz. Camille Corot: Most v Narny,Zahrada vily de Ester,témata:itálská a francouzská krajina,náboženské témata portréty.Svatý Jeroným,Dívka s perlou.Koncert na vsi. Honore Daumier: témata prospěcháři,Pradleny,Břemeno,sochy:Ratapoil. Eduard Manet: první interionista,moderně namalované,vycházel z Barbisonců,:Snídaně v trávě,Podobizna Emila Zolly,Olympie,Pištec,U železnice,Bar v Folies Bergere,Plavovláska,Býčí zápasy,Květinové zátiší,

 

IMPRESIONISMUS:vznik z Barbisonců,Angličanů,Auguste Renoir,Lotrech.

Impresionismus-pointilismus-postimpresionismus,

 

Claudie Monet:.cykly:Kupky sena,lekníny,:Východ slunce,Imprese,Slunečník,Bulvár Kapucínů,Cyklus nádraží san Lazerer,Cyklus pořeží Normandie,Avalské skaly a útesy,Cyklus kupek sena. P.A.Renoir.hlavně akty,:Akt Nini,Bál Mulin della Galet,Houpačka,

 Alfred Sisley: krajinář:Čluny na Sieně. Edgar Germain Hilaire Degas:.dva hlavní náměty baletky a dostihy,pastel a olej,:Obr Jockejové,Závod,Zkouška baletu,Divadelní mistr. Camille Pissaro:.

 

POINTILISMUS:Georgie Seurat:.Nedělní odpoledne na Grande Yatte,Po koupeli,Cirkus,Koupající se,Mladá žena s pudřenkou. Paul Signa: Portrét M.Felixe Ferona,Nad Saint Tropez,Přístav Marasek,Papežský palác a Doignore.

 

IMPRESIONISTICKÉ SOCHAŘSTVÍ:Auguste Rodin:.sochy Jan Křtitel,Myslitel,Balzack v županu,sousoší:Občané z Callais,Brána pekel,Kovový věk (ve Veletržáku)

 

 Evropská architektura v evropě a Americe:

Klasicistní-ekleptická:

 

Styly: -Neobaroko:divadla a opery.

Neorenesance:muzea a školy.

Neogotika:radnice a kostely.

Neorománský sloh:hrady a zámky.

Orientální:Maurské:kasárny a vojenské budovy.

Eklektismus-celé 19.století,.

 

Průmyslová revoluce:Utopistická literatury:Etien Boullee.:Newtnův Kenotaf.

Claudie-Nicolase:Ideální město Chaux. Gustave Eiffel: Eiffelovka,most v Garabitu,

 USA:Mrakodrapy.

 

 

 

1750 KLASICISMUS:ČECHY:.ARCH:.Antonín Haffenecker,Stavovské divadlo,Christian Friedrich Schuricht,Zámek Kačina,Jiří Fischer:U Hybernů,kos.sv.Kříže,urb.plány:Karlín,Marianské Lázně,Jindřich Koch:Vila v Kins.Zahr.Sady a prky v Praz.Stromovka,Chotkovy sady,Sommerovy sady,Cibulka,Kanálka,Kinského sady,SOCH:Petr Prachner,Josef Malínský,František Xaver Llederer,Kašna na Uhelném trhu na st.měs.,Václav Prachner.Alegorie Vltavy,náhrobek bis,Leopolda,MAL.Zal praž Akad.1797,Josef Berger,Karel Postl:Čtyři denní doby,Ludvík Kohl,Antonín Machek:.pod.soch J.Malínského.

1815 ROMANTISMUS:ANG:ARCH:Thomas Telford:Závěsný most přes Menaiský průliv,řetězový most v Conway,Isambard Kingdom Brunel:cliftonský most,Nádraží temple Meads v Bristolu,MAL:William Blake:Písně Nevinosti,Písně zkušenosti,Ilustrace božské komedie,

FR:ARCH.Henri Labrouste,Knihovna Sainte-Gelnevieve v Pař.,Francois Duquesnay:východní nádraží  v Pař.SOCH:Francois Rude:Marseillaisa na Triumfálním oblouku,Jana z Arku,Maršál Ney,MAL:.Theodore Géricault:Důstojník gardových myslivců v ůtoku,Prám medusy. Eugene Delacroix:Dantova Bárka,Vraždění u Chiu,Goethův Causy,Svoboda vede lid na barikády,Dobytí Cařihradu Křižáky,Nástěnné Malby:Královský palác,Lucemburský palác,kostel Saint-Sulpice, v Pař.Horace Vermet,Theodore Chassériau,krajinomalba,Jean-Baptiste Camile Corot:Colloseum forum Romanum,Theodore Rousseau,Most u Neuronu,Krajina s Duhou. Jules Dupte,Diaz de la Peňa,Konstant Tryon,

NĚM:MAL:Johann Fridrich Overbeck,Peter, Von Cornelius,Caspar David Fridrich:Kříž na Horách,Dav muži pozorující měsíc,Carl Spitzweg:Chudý básník,Spící poslíček

ČECHY:ARCH:.Jiří Fischer:Místodržitelský letohrádek v Praze,Kos.Panny Marie v Turnově,František Beer-Ferdinand,Damasiaus Deworetzky,Zámek Hluboká,Josef Kranner,Pom. Fran.I v Praze,Georg Wingelmuller:Zámek Lednice,František Schmoranz:Zámek Žleby,SOCH:Josef Max,Václav Levý:Blaník a Klácelka u Liběchova,Adam a Eva,MAL:.František Thadlík:Madona s Přeslicí,sv.Václav přisluhuje..Antonín Mánes:Kokořín,Josef Navrátil:Vlasta,Liběchov výzdoba zámk“:Zákupy,Ploskovice,Jirny,Josef Mánes:Setkání Petráčky s Laurou,Při měsíčku,Veruna Čudavá z Bílkovic,Jan Postava z Březoup,Život na panskén sídle,Červení paraplíčko,Cyklus Muzika,Pamí Bělská,Návrhy na prapory:Sokola,Hlaholu,Jednotný Říp v Roudnici,Labská

krajina,Řípský kraj.

 

1848 REALISMUS A HISTORICKÉ SLOHY:FR:ARCH:Georgie-Eugene Haussmann:Přestavba Paříže,Luis Visconti:Dostavba Louvru,Charles Garnier:Opera v Paříži,Victor Bastard:kos.sv.Augustina v Paž.pažížská tržnice,Jakob Ignaz Hittorff:Severní nádraži v Pař,Gustave Eiffel:Most v Bordeaux,Grand a Peti Palai v Pař.SOCH:.Jean-Baptiste Carpeaux:Tanec na průčelí opery,kašna na nám.Jules Dalou:Triumf republiky,Honoré Daumier:Ratapoil,MAL:Jean-Francois Miller:Rozsévač,Sběračky klasů,Klekání,Charles-Francois Daubigny:Zátoka,Merity le Varech,Honoré Daumier:Republika,Pradlena,Vagón třetí třídy,polévka,Gustave Courbet:Štěrkaři,pohřeb v Orleans,Koupající se Dívky,Atelier,Slečny na břehu Sieny,

ANG:William Butterfield:Kostel Všech svatých v Lon. Joseph Paxton:Křištálový palác,Konga Gross Station,Paddington station,NĚM:ARCH:Gustav Abe,Julius Benda,Georg von Dollmann:Zámek Linderhof,Gottfried Semper:Dvorní divadlo a galerie v Drážďanech,MAL:Karl Piloty:Seni u Valdštejnské mrtvoly,Arnold Bocklin:Véla u moře,Triton a Nereida

ČECHY:ARCH:Ignác Vojtěch Ullmann:Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pr.,česká spořitelna,Prozatímní divadlo,Sokol,palác Katanských, Josef Hlávka:Porodnice v Pr.SOCH:Antonín Wildt:.Pomník Purknistra Kopeckého v Plzni,Čechie přijímací úspory lidu.Tomáš Seidan: Pomník J.F.Smetany v Pl.,Náhrobek B.Němcové,Petr Velký v karlových Varech,Mozart v Bertramce,Dráteník. Ludvík Šimek:Pomník Josefa Jungmanna v Pr.Medailony pro br.Dveře Karl.Kostela,Bruncvík u Karlova mostu,MAL:Jaroslav Čermák:Po bitvě na Bílé Hoře,Husité bránící průsmyk,Mařina z Roscoffu,Zátiší s rybami,Raněný Černohorec,Dalmatská svatba,Bosna,Únos Černohorky,Na Odpočinku se zajatými Hercegovkami. Soběslav Pinkas:Hrající si děti na Kampě,Rybářské děvče,Pasačka z Marlotte,Drvoštěp a smrt. Karel Purkyně:Děti dívající se na obrázky,Vlastní podobizna,svatba,Buloňský lesík,Rodina Thurn.Taxisova na Ledě,Podobizna Vorlíčka,Politizující kovář,Zátiší s cibulí a koroptvemi,Bažanti,ilust,Don Quiote.Victor Barvitius:Bitva u Kresčaku. Břetislav Jitka:Národní slavnost ve Hvězd,čtvrtek ve Stromovce. Quido Mánes:Ubytování kyrysníků,Labužník,Zvědavý posel Student,Zlatník, Starožitník, Spící ponocný,křesťanské cvičení na Domažlicku,Selské děvče před zrcadlem, první cesta do školy, ilust.B.Něm.Babička J.W.Goethe:Hermann a Dorotky..

 

1870-1886-INPRESIONISMUS-Claude Monet:cykly Lekníny, Kupky sena, Topoly, Katedrála v Rouenu,Eduard Manet:Snídaně v trávě, Olympie, Lola z valencie, Bar ve Folies-bergere,Auguste Renoir:,Tanec v Molin de la Galete, Lisa se slunečníkem v lese, La Grenouillere, Milenci, Koupání, ženské akt,Alfred Sisley,Most v Sevre,Camile Pissaro:Zahrada ve Val Hermé, V zelinářské zahradě,,Berte Morisová,Edgar Pegas:Spartské dívky vyzývajíc hochy z zápasu, Před stratem, Kancelář bavlnářského závodu, Absint,kavárny a cirkusy, Miss Lola v cirkusu Fernando, žen akty,Paul Cézánne,Dům Oběšencův, Ovoce, Žena s konvicí, Podobizna Joachyma Gasqueta,Velké koupání, Zátiší s cibulí, Hráči karet, Pierot harlekýn,kuřáci, Válec, koule, kužel,Jean Baptiste Guillaumin,Gustave Caillebotte,Parketáři, Plachetnice u Argenteuil, Mary Cassattová, Matky s dětmi. Paul Gaugin:krajiny, cloisonismus,

 

NOVOIMPRESIONISMUS:Georges Seurat:koupání v Asnieres,Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte,Cirkus,Přístav Honfleuru,Kankán,Modelky. Paul Signa:Antibes,Podobizna Felixe Féreona. Henri-Edmond Gross,Albert Dubios.Pillet,Charles Angrand,

 

SYMBOLISMUS:.Gustave Moreau:Orfeus, Zjevení ,Solome, Frops,Satanique,Odion Redon,Zavřené oči, Kyklop, Bárka, Triumf pegasův, Zrození Venuše. Paul Gauguin:Vize po kázání, Oliverská hora ,Žlutý kristus, Bonjour monsieur Gauguin, ženy u potoka, Tahity, Ty žárlíš, Duch mrtvých bdí, Odkud přicházíme? kdo jsme? kam jdeme?.

 

EXPRESIONISMUS.:Vincent Willem van Gogh:Jedlíci brambor,Most v Arles,ložnice v Arles,Podobizna otce Tanguyho,Modrý autoportrét,Slunečnice,V Noční kavárně,Cesta s cypřiši,Port.dr.Gacheta,Obilné pole s havrany,Henri de Toulouse Lautrec:V Moulin de la Galette, Žokejové v Longchamp, La Goulue vstupuje do Moulin-Rouge,Poutač pro La Goulue, cyklus Cirkus, V salónu, Pohovka, Marcelle Lenderová,

 

NAIVNÍ UMĚNÍ:Celník Henri Rousseaua: Krajina s mlýnem,Já, portrét a krajina,Válka,Spící Cikánka,Hráči s míčem,Zaklínačka hadů, Překvapení, Kytice květů, Džungle, Sen, Veselý šaškové.

 

Akademismus,živé umění:

J.B.Jongkind,Lodě,Honfleur H.Fantin-Latour: Pocta Delacroixovi, atelier v Battignolles. A.J.T.Monticelli: Causy a Markétka, Maškary, Dostaveníčko v parku ,J.F.Bazille, J.Bastien-Lapage, E.Carriere.

 

FAUVISMUS:Henri de Tolouse.Loutreck:vrozená degenerace:kavárny na Montmartnu:Moulin della Baleťte,Moulin rouge,tanečnice z plakátu:La Goule,Jaenne Aurilová.

Henry Matjese-témata:mužské a ženské akty,zátiší,,pokoj,portréty,tělo v pohybu,

Charakter:svobodné zacházení s barvou, a perspektivou,,ornamentalita,dekorativnost,na konci života zjednodušení – vystřihovánky,obrazy.Harmonie v Červeném pokoji,Otevřené okno,Zlaté rybky,Dekorativní postava na ornamentálním pozadí,,portrét Madam Matjese,Nahota v modrém,Tanec.

 

INPRES.SOCHAŘ:Auguste Rodin: Muž s přeraženým nosem, Kovový věk v N.G, Jan Křtitel v N.G, Brána pekel, Občané z Calais, Myslitel v N.G. ,pom.V.Hugo, Honoré Balzac, Myšlenka, Katedrála, Věčné Jaro polibek., Medard rossa.  Paul Gauguin:  Malomocný. D.Velazquez.

ARCH,Eiffelovka, ob.domy, Železobeton.

 

ČECHY:Národní Divadlo,1:plány.Jan Frencl,prozatímní divadlo:Ignác Ullmann,Josef Zítek:výmarské muzeum, projekt.Národního divadla,-novorenesanční, Josef Schulzem:Národní museum, Umělecko průmyslové muzeum,

Česká novorenesance:A,Wiehl:.Staroměstská vodárny, J.Zeyer, R.Štech, J.Stibral.

 

SOCH: Národní Divadlo. Bohuslav Schnirch:Apollón a Devět můz, tympanon, medailony měsíců, Triga s bohyní Vítězství, Podobizny, pomníky. Antonín Wagner: sochy pro N.D. Josef Václav Myslbek:Oddanost, Pomník sv.Václava, k, Vlastní Podobizna, Lumír Píseň, Hudba, Sousoší pro Palackého most: Závoj a slavoj, Podobizny:Anna Náprstková, Marie Wiehlové, F.Palacký, krucifixe, pomníky: B.kníž.Schwarcenberg,

F.L.Riegr,K.H.Máchypom:J.Mánes, B.Smetany J.A.Komenský, Pomník sv.Václava na Václaváku,:Soch zem.patronů.4.SV.Ludmila,sv.Anežka,sv.Vojtěch a Prokop, J.Strachovský, J.Mauder, Ctirad a Šárka,

 

MAL:Národní Divadlo:Mikoláš Aleš:, sláva Čechie,cykly, Smysl, malby, U Hrobu božího bojovníka, Husitský Tábor, Břetislav a Jitka, spousta obr.cykly: Báj o vlasti, Mýtus Historie, Život, floyer:Zlatý věk, Úpadek,Vzkříšení, Ilustrace: Huláni ve sněhu, Karlštejnský havran, Hunové, Špalíček, Slabikář, František Ženíšek:Lid.živ.od kolébky do smrti. Práce pro N.D.alegorie umějí: Malířství, Lyrika, Mimika, Epika, Tanec, Architektura, Soch.Hudba, Malby:Hájení mostu proti Švédům, podobizny…

Josef Tulka:cyklus Píseň zbožnosti,lásky,utlačení, svobody, kresby,

Julius Mařák:krajinář, Čapí sněm, 4 roční období ,4 denní doby, cyklus Lesní samota, Výzdoba před v Královském lóži v N.D.obrazy hradů a památek: Říp,Tábor,Blaník,Hradčany…,

 

Adolf Liebscher:Výzdoba N.D.,Maxmilián Pikner:.účast v soutěži o oponu,Vojtěch Hynais: výz.Král.lóže v N.D.

Opona.1-Ženíškova shořela,2.Hynais.Václav Brožík:historické obrazy- výzdoba salónu královské ložie.v N.G.téma Tři doby země české, historické náměty, Emanuel Krescens Liška:N.G-salon královské lóže:Tři doby země české. Jakub Schikaneder:,krajiny, Benedikt Knupfer:,Kolumbovo vejce, Pražští Preclíkáři, Mariny. Hanuš Schwaiger,Antonín Chittussi:,krajinomalby. Felix Jenewein:biblické kartony,mor.

 

RUŠTÍ PEREDVIŽNÍCI:N.Kramskoj, G.G.Mjasojedov, N.N.Ge,G.Petrov, I.J.Repin, V.V.Vereščagin, V.I.Surikov, I.I.Šiškin, I.I.Levitan, V.A.Serov.

 

SECESE:ARCH:ANG:John Ruskin, William Moris, Ats and Crafts Philips Webb, E.Godwin:Bílý dům, Ch.F.A:Voysey, A.H.Mackmurdo, R.N:Shaw,

ŠPA:.A.Gaudí y Kornet. Casa Vicens:Palác Guell, Par Guell, Casa Baltlló, Casa Milá, chrám Svaté rodiny, Kap.kolonie Guell.

BELG:.V.Horta:Dům Tasselových, Hotel Solvay, Lidový dům. H.van de Velde. FRA:.H.Guimard, A.Perret, T.Garnier, USA:.L.H.Sullivan, NĚM::A.Endell. RAK:.O.Wagner, J.M.Olbrich, J.Hoffmann.

 

ČECHY: Antonín Mánes:malby:Josefína,Paraplíčko,Políbení,Oldřich a Božena,kresby pro orloj,rotunda sv. Ducha,prapory a vlaky.

 

MALBA:Jaroslav Čermák,Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Victor Ronetius, Bedřich Kavranek, Jakub Schikaneder, Antonín Chitussi.

 

Jaroslav Čermák:historický malíř:Husité-Jan Hus,Únos Černohorky,Raněný Černohorec,Husité hájí průsmyk,(v muzeu Turnově )

 

Karel Purkyně:český realista,:autoportréty,umělcovy děti,portrét Emy Křižíkové,Kovář Jech, podobizna řezbáře Orlíčka. Antonín Chittussi:.lyrický krajinář:Na dráze Orleánské,Nábřeží v Paříži, Západ slunce nad Fontanibleu,z české vysočiny:Potok v pahorkatině,Výlov rybníka v Jižních Čechách

 

SOCHAŘSTVÍ V ČECHÁCH 19.STOLETÍ:

Josef Malínský,František Lederer, bratři Maxové,

Václav Leví:tympanon kostela sv.Ciryla a Metoděje v Karlíně,

 

 

 

Novobarok:F.Ohman: palác Valtrův. V.Roštatlapil:Strakova Akademie,AVU. Antonín Balšánek,J.Koula,D.Jurkovič:,První secesní.stavby. Friedrich Ohnmann kavárna Corso 2-Peterkův činžovní dům. Jan Kotěra: výstavní pavilon SVU Mánes.  Josef Fanta:,Nádraží císaře Františka Josefa. Antonín Balšánek:Obecní dům.Osvald Polívka:,Bílkova vila. Alois Dryák,Bedřich Bendelmayer:,hotel Central, hotel Evropa

SOCH.FR.A.Maillol,PGauguin F.R. Larche, ŠP:.L.Escaler,P.Gargollo,

BELG.G.Monne.

 

ČECHY:.František Bílek-styl Golgotahora lebek a Obra, slepci, Modlitba nad hroby, Hlava Krista, Ukřižování, Úžas ,Otakar Březina, cykly:Život, Cesta ( Povětroň, Adam, Eva, )Úžas.pomníky : Mojžíš. Ladislav Šaloun : výzdoba : Hlavní nádraží, Obecní dům, Zemská banka. podobizny, pro Panteon N.D. Pomník Mistra Jana Husa. Stanislav Sucharda: rel.Ukolébavka, medaile a plakety, Pomník Františka Palackého.  Josef Mařatka:Tlustá žena.  Bohumil Kafka:Somnambula, Národní reliéf, Hasnoucí hvězdy, hlava J.Křtitele. Jan Šturma: Duše čisté naše, Utopená kočka, Život utíká, Melancholické děvče. Otakar Španiel: ,Quido Kocián:Abel. MAL:Preraffaelisté, D.G.Rossetti:.Dívčí léta P.Marie, Ancilla Domini, W.H.Hunt, J.E.Millais, E.Burne –Jones a William Morfia.   J.:A.Mc.Whistler.portrét matky, japanista.  A.V.Beardsley:. knižní ilustrace. O.Wilde:Salone.

FRA:.skupina:Nabis, P.Bonnard, Intimismus: M.Denis. H.MatisseF .Khnopff ( I lock my door upon myself )

HOL:.J.Toorop.NĚM:M.Klinger,:Ceasarova smrt, Paridův soud, Modrá hodina, O.eckmann, F.von Struck

 

Impresionisté.M.Liebermann, L.Corinth, M.Slevogt, V.Kandinskij.

ŠVÍC : F:Holder. NOR.E Munch, RAK:G.Klimt.  RUSKO:M.A.Vrubel.

ČECHY: Alfonse Mucha:plakáty, Gismonda, Dáma s kaméliemi, Lorenzacio,.Job,kníž.graf.,výz. Primátorský sál, Slovanská epopej, František Kupka. cykly kreseb: Peníze, Mír, Náboženství, ilustrace: Píseň písní, Prométheus, Červeno-modrý. Jan Preisler:vzpomínky, Černé jezero, cyklus o dobrodružném rytíři, tryptich:JaroAntonín Slavíček:krajinář,Ve Stromovce,Pohled k Tróji,Uhelný trh,Ovocný trh,,Hostišov, Kameničky, Pražské motivy, Květiny, Sv.Vít. Antonín Hudeček: jemný liry,Jóža Úprka,

 

SECESNÍ SYMBOLISMUS:

Jan Praisler:Černé jezero, Melancholie, Jarní večer, Triptych,Jaro,Pohanka. Max Švabimský:kresby.Jakub Schikaneder:Dostavník v noci,Stmívání. František Bílek:vliv Rodin,socha roste ze země a upíná se ke světlu,:Slepci, Modlitba, nad hroby, Hlava kristova, Ukřižování,Úžas.Ladislav Meloun:pomník Jana Husa na Staromáku,Bohumil Kafka:jez pomník Jana Žižky na Vítkově,Otakar Španiel.

 

krajináři: Max Švabinský, Karel Špillar,

grafici:Vojtěch preissig,T.F.Šimon,V.Stretti,

FAUVISMUS:Henri Matjese,Hudba,Tanec,Albert Marquet,A.Derain,M.Vlaminck:Muž s podepřenou hlavou. G.Rouault:Pierot,Děvka. R.Dufy:Světlo,A-Ě-O.Friesz.

EXPRESIONISMUS:MAL:.Vincent van Gogh,J.Ensor,E.Munch,

 

Moderní směry:

 

Fauvismus-1905

Expresionismus-1905

Kubismus-1907

Futurismus-1909-1906

Abstrakce-1909 Rusko

Suprematismus-1913-Rusko

Rayonismus-1913

Orfismus-1913 Francie

Konstruktivismus-1913

Dadaismus - 1916 Švýcarsko

Metafyzická malba-1917 Itálie

Surrealismus 1924 Francie

Bauhaus-1919 Německo

Pařížská škola 30 léta až začátek 2sv.války

Tašismus, Art Brut, Informel,  

 

Pablo Picasso: Špatněl:od 1901-1903-1.modré období:témata děti, a milenka, něžné. 2.růžové období:cirkusové prostředí,akrobati,pieroti,artisti,-akrobatka na kole,-1907 Avignonské slečny.vznik kubismu,-1907-1915-Kubismus,1915-1922.klasické figury.

Georges Braque: koláže

 

ˇFUTURISMUS:-dynamický.  Vznik Itálie.Umberto Bocioni: Stav mysli, Dynamismus, Mužské hlavy.  Giacomo Balla: Vlak červeného kříže míjí vesnici. Carlo Carra: honba, pohřeb anarchisty Galliho.

 

EXPRESIONISMUS: 1905-1923

Psychické pohyby stavy: Edward Munch: Norsko. Jane Ensor: Belgičan. ¨

 

„DIE BRUCKE“-1905-1913

„DER BLAUE REITHER“ 1911-1914-Mnichov

 

Edward Munch: Nor:od 19 let v Paříži, 1905 velká výstava v Praze.zjednodušené tvary,výrazná barevnost.:obrazy:Bouře,Červený dům,Puberta,Tanec Života,Večer na Ulici,Výkřik. James Ensor.osoby mají masky a škrabošky,výrazné barvy.

 

Skupina DIE BRUCKE:-1905-nespokojenost kritický pohled,,vzor Gotický dřevořez,Fridrich Míče.filozof.

 

Ernest Ludwig Kircher:němec,Žena v zrcadle,autoportrét jako voják,Ulice Drážďany,Dvě ženy na ulici,  Emil Nolde:Smrt v poušti,

 

Skupina DIE BLAUE RIDER:zakladatel.Vasilej Kandiskij,Paul Klee:vychází z kruhů,obr:Město Paříž.Tyrolsko. Franc Park:Jelen v létě, Po dešti, Ptáci, Dívka s kočkou, červené a modré koně.

 

NĚMECKÁ SOCIÁLNĚ EXPRESIVNÍ A KRITICKÁ MALBA:

Georgie Grosz:vojáci a výjevy z války. Otto Dix,Kate Lolwis,Kazimír Malevič:zakladatel abstraktního umění a suprematismus,umění geometrické abstrakce,1915 první výstava,hlavní obraz:Černá krychle na bílém pozadí, Černý kříž na bílém pozadí.

 

RAONYSMUS:forma:paprsky spojují různé věci. Michal Larionov, Natalia Gončorova:Žena s kloboukem.

 

Suprematismus:Kazimír Malevič:

 

Ruský konstruktivismus-1914:carské rusko,vychází z kubismu, důležitá je konstrukce,pomník 3 internacionály.

 

KONSTRUKTIVISMUS:1914-1925,poté se rozvijí V Evropě.ve prospěch společnosti.

Vladimír Talman:východisko kubismus,pomník 3 internacionaly. Naumb Cambo,Antoine Peusek,Konstantin Melnikov-pavilon SSSR na Expo 1925.

 

KONSTRUKTIVISTICKÉ SOCHAŘSTVÍ:Láslo Nagi,

 

DADAISMUS VE ŠVÝCARSKU:-popírá všechno,1916-Curich vrcholí v Paříži 1922-Cabaret Volter,-cíl protestovat proti válce a buržoazii,- anarchistické a iracionální.sochař:Hans Arp,Marcel Ducha,Francis Picabia,Max Ernest,

 

METAFYZICKÁ MALBA:

Giorgio de Chirico:zakřivená perspektiva,podivné snové představy,nelogické řazení předmětů,obrazy:Syn lásky,Chvějící e hmoty,Metafyzický interiér se sušenkami,Melancholie krásného dne,Nejistota básníků,vliv Sirealismu a německé filozofie:Zikmund Freud,. Carlo Corra,

 

SUREALISMUS

:zakladatel André Breton,Sochaři- Malíři:Alberto Giacomety,Maxt Ernest,Hans Arp,Man Ray.¨

Malíři:Joan Mirá,René Magritte,Paul Delvaux,Salvator Dalí,André Mason,Yves Fanguy.

Surealismus:něco co se nedá vyjádřit,východisko Zikmund Freud, psychoanalýza a filozofický okultismus,důležitý moment-sen,-optimistický,velmi populární, protiváha negace Dadaismu,

 

Dvě linie:

Surealismus Veristický-snový.Dallý,Magritte,Delvaua

Absolutní-organický:Miró,Arp,Mason.

 

ČESKÉ UMĚNÍ DO ZAČÁTKU 2.SV VÁLKY (Do 1938)

-reaguje na dění ve Francii,Symbolismus,Expresionismus (Eduard Munch) 1905 v Praze)Kubismus Kuboexpresionismus,abstraktní malba,

 

Mladá generace:

 

Skupina OSMA (1907) vzniká oddělením mladých členů od skupiny SVU MÁNES (1897)

 

Skupina SURSUN (1910)-moderní symbolisté a dekadenti.časopis Moderní Revue

 

Skupina SVU (1910)

 

Skupina Družstvo ARŤEL (1908) zabývá se užitým uměním.

 

 

 

Skupina OSMA:

Kubistická:OTTO GUTFREUND,JAN BENEŠ,

:KAREL ČAPEK,JOSEF ČAPEK,VÁCLAV ŠPÁLA,architekti:GOČÁR,JANÁK,HOFMANN,.

 

Kuboexpresionistismus:hledá vlastní formu kubismu,hlásil se k ní i Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý,Josef Váchal-dřevořezy. Antonín Procházka,

                                   

Emil Fila:Milostná noc, Čtenář Dostojevského, Vlastní podobizna s cigaretou.

Václav Špála:Vlastní podobizna s paletou, Hráči.

 

Bohumil Kubišta.hlásí se k OSMA,náměty smrti a války,obrazy:Hráči, Portrét Jana Zrzavého, Svatý Šebestián, Zátiší s lebkou, Kříšení Lazara, Zátiší s lampu, Kuřák, Koupání. Jaro. Josef Čapek:

1.období:téma periferie:Harmonikář,Černošský král,Obrazy Pijáků.

2.období:Primitivní a lidové umění:člověk a jeho práce.

3.období:dětská témata:Děti v zahradě,Dva kluci s míčem.

 

František Kupka:používán jako médium, psychické problémy, sleduje strukturu přírody pod mikroskopem. První obrazy:Černé idoly, Radosti života, Rodina v přírodě, -inspirace fauvismem:Klávesy piána,1 abstraktní obraz:Dvoubarevná fuga, Kosmické Jaro 1, 2, dynamismus, Newtnowy kotouče, Příběh, od 30.let přechází ke Geometrické abstrakci, základní barvy:červená,modrá,bílá,černá,-Sólo hnědé čáry.

 

Jan Zrzavý:oblíbil si Bretaň-sychravý ráz, charakteristika:osobitý,nelze zařadit, vizionářské – abstraktní umění, vliv Davinčiho,láska intimita, portréty,12-Letý Jižís, Kristus na hoře Oliverské, Anděl, Antikrist, autoportrét, Údolí smutku, Kleopatra.

 

Josef Váchal:-nezařaditelný,velký podivín, vycházel ze symbolismu, secese,expresionismu, .nereálná barevnost,obrazy:Vyhnání z ráje, Rodina, dřevořezy.

 

Josef Sudek:fotograf v prví světové přišel o ruku., foto cykly: snímky z invalidovny,z dostavby katedrály sv. Víta,z Atelieru,-boldelář…

 

František Drtikol:Pracoval v atelieru, Inscenoval, Portrét Josefa Čapka, Kompozice,

 

SOCHAŘSTVÍ PRVNÍ POLOVINA 20.STOLETÍ

Jan Šturma:modernista,řadí se k největším sochařům,ovlivněn kubismem,1914 ve válce,1921 vede atelier AVU……...

 

                                                                                                                                                   autor: (c) Jiří Jansa    

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Tento tahák jsem si psal na škole abych se měl později z čeho učit na maturitu.....,

 ale neprošel zatím žádnou korekturou a opravou,  takže může obsahovat ,ba obávám se že obsahuje, chyby a překlepy.

 

Kdyby se našel někdo kdo by byl ochotný ho opravit a doladit ať se mi ozve!

Děkuji za pochopení.......

 

               

 

Odkaz na zajímavé čtení.

Creative Artist 3D grafika a 3D animace autor: jiřík, Jiří Jansa. Kontakt. Poslední aktualizace 2.června.2006.

 

 

  optimalizace PageRank.cz  

NAVRCHOLU.cz