Úvod

              3D Vizualizace

                  Grafika

                     Obrázky

                     

            Malby

       Kresby

   Glass-design

        Projekty

                         O mě

                    Veselá

                   Fotografie

                       Prachy

 

    

 

Zde může být vaše reklama

napište mi na jansajirka@seznam.cz 

 

Tahák Český jazyk - Literatura - maturitní přehled.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Tento tahák jsem si psal na škole abych se měl později z čeho učit na maturitu.....,

 ale neprošel zatím žádnou korekturou a opravou,  takže může obsahovat ,ba obávám se že obsahuje, chyby a překlepy.

 

Kdyby se našel někdo kdo by byl ochotný ho opravit a doladit ať se mi ozve!

Děkuji za pochopení.......

 

1.STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ

 

Sumerská literatura:Epos o Gilgamešovi

Staroegyptská literatura:Vlastní životopis Sinuhetuv, Texty pyramid, Kniha mrtvých, Achnatonův hymnus na slunce

Indická literatura:Mahábhárata (Velké vyprávění o Bháratovcích), Rámájana (putování Rámovo).

MALLANÁGY VÁTSJÁNY:Kámasútra (Umění milovat ),

Paňčatantra, KÁLIDÁSY:Šakuntala, KÁLIDÁSY:Oblak poslem lásky.

Čínská literatura:KONFUCIUS:Hovory.LAO-Ć,TO-FU,LI-PO,

Perská literatura:ZARATHUSTRA:Vesta.

Arabská literatura:Korán,Hadích,Tisíc a jedna noc.

Hebrejská literatura:BIBLE:písmo svaté, Starý zákon, Pět knih Mojžíšových(Pentatateuch,Tóra),

Knihy proroků, Spisy, Nový zákon, 4 evangelia, Skutky apoštolů, Zjevení Janovo,

Řecká literatura - antika

1.období archaické do 6.st.př..n.l

HOMÉR:Ilias,Odyssea,SAPFÓ,ANAKREON,PINDAROS,EZOP,

2.Období attické (5-4.stol před.n.l)

:AISCHYLOS:Oresteia, Spoutaný Prométheus, Sedm proti Thébám, Prosebnice, Peršané.

SOFOKLES:Antigona,Král Oidipus,Elektra. EURIPIDES:Medea.

ARISTOFANES:Ptáci, Lysistrata,Vosy, Mír, Žáby, Jezdci. HERODOTOS,Dějiny.

THUKYDIDES:Dějiny peloponéské války.

DEMOSHENES,PLATON:Ústava. ARISTOTELES:Poetika.

3.období helénistické (4.-1.st.př.n.l)

MENANDROS:Čí je to dítě, Škarohlíd. THEOKRITOS

4.období (1.st.př.n.l-5.st.n.l)

LONGOS:Daphnis aChloe. LUKIANOS.

Římská literatura1.období archaické(3-1.st.n.l.)

TITUS MACCIUS PLAUTUS:Chlubivý voják, Komedie o hrnci, Lišák, Komedie o strašidle

2.zlatý věk(1st.n.l-počátek.n.l.)

GALIUS IULIUS CAESAR:Zápisky o válce galské, Zápisky o válce občanské.

MARCUS TULLIUS CICERO, PUBLIUS VERGILIUS MARO:Aeneis,Zpěvy pastýřské(Bukolika), Zpěvy rolnické (Georgika). PUBLIUS OVIDIUS NASO:Lásky, Umění milovat, Listy milostné, Proměny(Metamorphoses).

 QUINTUS HORATIUS FLACCUS:Satiry.

3.Stříbrný věk(1.-6.st.n.l.)

MARCUS VALERIUS MARTIALIS,PUBLIUS CORNELIUS TACITUS:Dějiny,Letopisy,Germanium. DECIMUS IUNIUS IUVENALIS:Šílící Herkules, Trojánky, Fiadra.

GAIUS PETRONIUS ARBITER:Satiricon, Hostina u Trimalchiona.

MARCUS AURELIUS ANTONIUS:Hovory k sobě.

 

2.STŘEDOVĚKÁ EVROPSKÁ LITERATURA

 

AURELIUS AUGUSTINUS:O obci boží, O trojici,

TOMÁŠ AKTIVINSKÝ:Suma teologická, Suma proti pohanům.

Francouzská literatura:

Chansons de geste,Píseň o Ronaldovi, Alexandreida Tristian a Izolda,Román o růži

GUILLAUME DE LORRIS,JEAN DE MEUNG:Román o Lišákovy.

Španělská literatura:

Píseň o Cidovi

Anglická literatura:

Beowulf

Německá literatura:

Píseň o Nibelunzích

 

3.STŘEDOVĚKÁ ČESKÁ LITERATURA:

 

Staroslověnské písemnictví:

cyrilice,hlaholice, Prohlas, Život Konstantinův, Život Metodějův, Kyjevské listy, Paterik (Knihy otců), Zákon sudnyj lidem, Nomokánon, První staroslověnská legenda o sv.Václavovu,

Latinsky psaná literatura:

Kristiánova legenda,KOSMAS:Kronika česká.

Počátky česky psané literatury:

Glosy,Hospodine pomiluj ny,Svatý Václave vévodo české země, Alexandreida, Dalimilova kronika Život Karlův, Život sv.Kateřiny, Legenda o sv.Prokopu, Měj se dobře srdéčko, Dřevo se listem odívá, Závišová píseň, Podkoní a žák, Hradecký rukopis, Desatero kázáni božie, Bajka o lišce a džbánu, Tkadleček, Mastičkář,

Literatura v době husitské a pohusitské,:

KONRÁD WALHAUSER, JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE, MATĚJ JAN Z JANOVA, TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO:Knížky šestery o věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní. JAN HUS:Latinské spisy: O církvi (De ecclesia), O šesti bludech, O pravopise českém, české spisy: Výklad Viery ,Desatera a Páteře, Knížky o svatokupectví, Postila, Dcerka, Jistebnický kancionál, Ktož jsů boží bojovníci, povstaň veliké město pražské, Budínský rukopis ,Žaloba Koruny české prorok Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou Horou. VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ:Husitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic. PETR CHELČICKÝ:O trojiem lidu, Sieť viery pravé, postila, O boji duchovním. VÁCLAV ŠAŠEK Z BÍŘKOVA,Krátké a utěšené popsání cesty o putování.

 

4.RENESANCE A HUMANISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE:

 

Renesance v Evropě,

Italská literatura:

DANTE ALIGHIERI:Božská komedie,Peklo očistec a Ráj. FRANCESCO PETRARCA:Zpěvník. GIOVANY BOCCACCIO:Dekameron.LUDVICO ARIOSTO:Zuřivý Roland. NICCOLÓ MACHIAVELLI:Vladař, Mandora.

Francouzská literatura

FRANCOIS VILLON:Odkaz (Malá závěť),Velká závěť (Velký testament). FRANCOIS REBELAIS:Gargantua a Pentagruel. PIERRE DE RONSARD:Sonety pro Helenu,MICHEL DE MONTAIGNE:Eseje,

Španělská literatura:

MIGUEL DE CERVANTES  Y SAAVERDA:Důmyslný rytíř don Quijote de la Macha. LOPE DE VEGA: Fuente Ovejuna(Ovčí pramen)

Anglická literatura:

GEOFREY CHAUCER:Canterburské povídky. CHRISTOPHER MARLOWE, WILLIAM SHAKESPEARE:Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Dva šlechtici z Verony, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsdorské, Večer tříkrálový, Benátský kupec,/Jindřich VI, Richard III, Richard II, Jindřich IV, Jindřich V,  Král Jan, Titus Andronikus, Julius Ceasar, tragédie: Romeo a Julie, Hamlet kralevic dánský, Othello,Král Lear, Macbeth, Coriolanus, Antoniu a Kleopatra, Cymbelín, Zimní pohádka bouře, Sonety,

 

5.RENESANCE A HUMANISMUS  V ČESKÉ  LITARATUŘE

 

Renesance a humanismus v českých zemích:¨Kralická bible,HYNEK Z PODĚBRAD:Neumberský rukopisný sborník,Veršové o milovníku,

Dvě linie literatury,humanismus psaný latinský:

BOHUSLAV HASISTEJNSKÝ Z LOBKOVIC:Žaloba k svatému Václavu. JAN SKÁLA Z DOUBRAVKY: Theriobulia. JAN CAMPANUS VODŇANSKÝ:Bretilais.

Humanismus psaný česky:VIKTOR KORNEL Z PODĚBRAD:Knihy o napravení padlého, Knihy devatery o právéch. ŘEHOŘ HRUBÝ Z JELENÍ:Chvála bláznovství. VÁCLAV PÍSECKÝ, MIKULÁŠ KONÁČ Z HODIŠKOVA, VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN:kronika česká. OLDŘICH PREFÁT Z VLKANOVA:Cesta z Prahy do Benátek a odtud po moři až do Palestiny. KRYŠTOF HARANT Z POLIŽIC A BEZRUŽIC:Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta. VÁCLAV VRATISLAV Z MITROVIC:Příhody(Paměti). JAN BLAHOSLAV:Muzika,Filipika proti misomusům, Gramatika česká, překlad Nového zákona, Akta jednoty bratrské, Kancionál šalounský, Kancionál ivančický. DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA:Kalendář historický, Kroniky dvě o založení země české, politica historica, herbář, Vypsání krajin ruské, Kronika moskevská.

 

6.BAROKO V EVROPSKÉ LITERATUŘE

 

Baroko v Evropě:

Italská literatura

TORQUATO TASSO:Osvobozený Jeruzalém, Dobytí Jeruzaléma.

Španělská literatura:

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA:Život je sen, Zalamejský rychtář. TIRSO DE MOLINA:Sevillský svůdce a kamenný host,

LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE

Anglická literatura:

JOHN MILTON:Ztracený ráj,

Německá literatura.

HANS JACOB CHRISTOFEL VON GRIMMELHAUSEN:Dobrodružný Simplicius Simlissimus, Poběhlice Kuráž. ANDREAS GRYPHIUS.

 

7.BAROKO V ČESKÉ LITERATUŘE

 

Baroko v českých zemích,BEDŘICH BRIDEL:Co Bůh?Člověk?

BOHUSLAV BALBÍN,Rozmanitosti z historie Království českého,FELIX KADLINSKÝ:Zdaroslavíček v kratochvilném háječku postavený. ANTONÍN KONIAŠ.Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykoření zamykající. ADAM MICHNA Z OTROKOVIC:Česká mariánská muzika radostná i žalostná, Hajej můj malej andílku, Loutna česká.

VÁCLAV JAN ROSA:Discursus lypirona aneb Mluvnice jazyka českého, Čechořečnost. MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER:Brus jazyka českého, Kancionál český

Exulantská literatura:

PAVEL STRÁNSKÝ:O státě českém.

PAVEL SKÁLA ZE ZHOŘE:Chronologie církevní, Historie církevní. JIŘÍ TŘAŇOVSKÝ:Písně duchovní i nové. JAN AMOS KOMENSKÝ:Filozoficko-náboženská díla:Listové do nebe, Labyrint světla a ráj srdce, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Centrum securitatis (hlubina bezpečnosti), Přemýšlování o dokonalosti křesťanské, Pansofická díla:Všeobecná porada o nápravě věcí lidských,Via lucis(Cesta světla)

Pedagogická díla:Didaktika česká, Didactica magna (velká didaktika), Informatorium školy mateřské, Brána jazyků otevřená, Orbis pictus (Svět v obrazech), Schola ludus (Škola hrou)

Díla k rozvoji českého jazyka:Kancionál, Linguae bohemicae thesaurus (poklad jazyka českého)O poezii české.

 

8.KLASICISMUS A PREROMANTISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE

 

Klasicismus v Evropě:

PIERRE CORNEILLE:Cid. JEAN RACINE:Fiadra. MOLIERE:Tartuffe, Misantrop, Lakomec, Měšťák šlechticem, Scapinova šibalství, Zdravý nemocný. JEAN DE LA FONTAINE, CARLO GONDONI:Poprask na laguně, Sluha dvou pánů, Mirandolina, Benátská vdovička, Hrubiáni.

Osvícenství a racionalismus:

DENIS DIDEROT:Encyklopedie. JEAN DALEMBERT:Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. VOLTAIRE:Filozofické listy, Filozofický slovník, Století Ludvíka XIV ,Candide. CHARLES LUIS DE MONTEQUIEU:O duchu zákonů, Perské listy. DANIEL DAFOE:Robinson Crusoe. HENRY FEILDING:Jonathan Wild Veliký, Tom Jones. LAURENCE STERNE:Život a názory blahoslaveného pána Tristrama Shandyho. JONATHAN SWIFT:Gulliverovy cesty .

 

Preromantismus v Evropě:

JEAN JACQUES ROUSSEAU:Rozprava o vědách a umění, Rozprava o původu příčinách nerovnosti mezi lidmi, Julie neboli Nová Heliosa, O společenské smlouvě,Emil čili o výchově.

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING:Míra z Barnhelmu, Emillia Galotti, Moudrý Nathan. JOHANN WOLFGANG GEOTHE:Utrpení mladého Werthera, Trilogie vášně, Elegie z Mariánských lázní, Ifígie v Tauridě, Elegie římské, Viléma Meisnera léta učednická, Metamorfóza rostlin, Benátské epigramy, Causy. FRIEDRICH SCHILLER:Loupežníci, Úklady a láska, Don Carlos, Marie Stuartovna, Óda na radost, Valdštejn.

JOHANN GOTTFRIED HARDER:Myšlenky k filozofii dějin lidstva.

 

 9.ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE:

 

Romantismus ve světě:

 

Anglická literatura:

 

GEORGE GORDON BYRON:Childe Heroldova pouť, Džaur, korzár, Lara, Manfréd, Kain. PERCY BYSSHE SHELLEY:odpoutaný Prométheus. WALTER SCOTT:Waverley, Ivanhoe, Kenilworth, Pirát, Talisman, Quentin Durward

 

Francouzská literatura:

 

VOCTOR HUGO:Cromwell, Chrám Matky boží v Paříži, Legenda věků, Ubožáci(Bídníci), Dělníci moře, Muž který se směje, Devadesát tři. STENDHAL:Červený a černý, Kartouza parmská. ALFRED DE MUSSET:Zpověď dítěte svého věku.

 

Německá literatura:

 

NOVALIS:Hymny noci, Heinrich von Ofterdingen. JACOB A WILHELM GRIMMOVÉ, HEINRICH HEINE:Kniha písní. 

 

Ruská literatura:

 

ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN:Kavkazský zajatec, Bachčisarská fontána, cikáni , Evžen Oněgin, Poltava, Měděný jezdec, Kapitánská dcerka, Piková dáma, Bělkinovy povídky, Vánice, Boris Godunov. MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV:Démon, Hrdina naší doby. NIKOLAJ VASILEJEVIČ GOGOL:Taras Bulba, Revizor, Mrtvé duše.

 

Polská literatura:

 

ADAM MICKIEWICZ:Konrád Wallenrod, Pan Tadeáš. JULIUS SLOWACKI:Kordian ,Anhelli, Balladyna.

 

Literatura USA:


EDGAR ALLAN POE:Havran,Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů,

 

Slovenská literatura:

 

LUDOVÍT ŠTÚR:Nárečja slovenskuo alebo Potreba písaňja v tomto  nárečí, Nauka reči slovenskej, Spěvy a piesne. JOZEF MILOSLAV HURBAN:Olejkár. SAMO CHALUPKA:Mor ho. JANKO KRÁL:Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. JAN BOTO:Smrt Jánošíkova. ANDREJ SLÁDKOVIČ:Marína, Detvan. JAN KALINČIAK:Reštevracia,

 

10.NÁRODNÍ OBROZENÍ V ČESKÉ LITERATUŘE

 

Národní obrození:

1.etapa – 70.léta 18 st.-počátek 19.st.

2.etapa – počátek 19.st-20.léta 19.ts.

3.etapa – 20 léta- konec 40.let 19.st.

4.etapa – 50.léta 19.st.

 

První etapa:

 

JOSEF DOBROVSKÝ:Zevrubná mluvnice českého jazyka, Německo český slovník, Dějiny české řeči a literatury, Základy starého nářečí slovanského jazyka, Česká prozódie.

GELASIUS DOBNER,FRANTIŠEK MARTIN PELCL:Nová kronika česká. VÁCLAV THÁM:Básně v řeči vázané, Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera, Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy. ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER:Sebrání básní a zpěvu.

 

Druhá etapa:

 

JOSEF JUNGMANN:Slovník česko-německý, Slovesnost, Historie literatury české. PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK:Slovanské starožitnosti, Dějiny slovanského jazyka a literatury podle všech nářečí, Tatranská múza s lyrou slovanskou, Počátky českého básnictví, obzvláště prozódie. FRANTIŠEK PALCKÝ:Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. JAN KOLÁR:Básně Jana Kolára, Slávy dcera, Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách. FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ:Smíšené básně, Slovanské národní písně, Mudrosloví národu slovanského v příslovích, Ohlas písní ruských. JAN NEPOMUK ŠTĚPÁNEK:Obležení Prahy od Švédů, Čech a Němec. VÁCLAV KLIMENT KLICPERA:Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast, Rohovýn čtverrohý, Blaník, Hadrián z Římsu, Rukopis Královedvorský,Rukopis zelenohorský, Libušin soud.

 

Třetí etapa:

 

JOSEF KAJETÁN TYL:Rozina Ruthardová, Dekret kutnohorský, Poslední Čech, Pražský Flamendr, paličova dcera, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní panna ,Tvrdohlavá žena, Jan Hus, Jan Žižka, Kutnohorští havíři. KAREL JAROMÍR ERBEN:Prostonárodní české písně a říkadla, Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, Dlouhý široký a bystrozraký, Zlatovláska, Kytice z pověstí národních. KAREL SABINA:Oživené hroby, Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, (texty) JOSEF VÁCLAV FRIČ:Paměti. KAREL HYNEK MÁCHA:Márynka, Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Cikáni, Křivoklad, Vyšehrad, Karlštejn, Máj.

 

Čtvrtá etapa:

 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ:Epigramy (Církvi, králi, vlasti, múzám, světu, ) Tyrolské elegie, Křest sv. vladimíra, Král Lávra. BOŽENA NĚMCOVÁ:Národní báchorky a pověsti, Slovanské pohádky a pověsti, Pohorská vesnice,V zámku a v podzámčí, Chýše pod horami, Divá Bára, Karla, Dobrý člověk, Babička, Obrazy z okolí domažlického.

 

11. REALISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

 

Realismus a naturalismus ve světě.

 

 Anglická literatura:

 

CHARLES DICKENS:Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorynka.

 

Francouzská literatura:

 

HONORÉ DE BALZAC:Lidská komedie-tři části (Studie mravů, studie filozofické, studie Analytické, Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán, Vesnický lékař, Evženie Grandetová. GUSTAVE FLAUBERT:Paní Bovaryová, Sambo, Citová výchova, EMILE ZOLA:Experimentální román, Rougon-Macquartová, Štěstí Rougonů, Zabiják, Germinal, Nana, Lidská bestie, Doktor Packal.

 

Ruská literatura:

 

IVAN SERGEJEVIČ TURGINĚV:Lovcovy zápisky, Otcové a děti, Šlechtické hnízdo. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ:Dětství, Chlapectví, Jinošství, Sevastopolské povídky, Vojna mír, Anna Kateřina, Vzkříšení. FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ:Zločin a trest, Běsové, Bratři Karamazovi, Idiot.

 

Další literatury

 

HENRYK SIEKIEWICZ:Křižáci, Ohněm a mečem, Quo vadis, Pouští a pralesem. HENRIK IBSEN:Nora, Opora společnosti, Strašidla, Nepřítel lidu, Když z mrtvých procitneme, Peer Gynt. AUGUST STRINDBERG:Červený pokoj, Otec, Slečna Julie. HANS CHRISRIAN ANDRSEN:Pohádka mého života. MARK TWAIN:Slavná skákající žába z okresu Caleveras a jiné črty, Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna.

 

12.ČESKÁ LITERATURA 2.POLOVINY 19.STOLETÍ

 

Májovci:

 

JAN NERUDA:Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Kniha veršů výpravných, Kniha veršů lyrických a smíšených, kniha veršů časových a příležitostných, písně kosmické, Balady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční, Arabesky ,Povídky Malostranské. VÍTĚSLAV HÁLEK:Večerní písně, V přírodě, Alfréd, Pohádky z naší vesnice, Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce, Král Vukašín, Záviš, z Falkenštejna. JAKUB ARBES:Máj, Ďábel na skřipci, Poslední dnové lidstva, Svatý Xaverius, Newtonův mozek, Sivooký démon, Kandidáti existence. KAROLÍNA SVĚTLÁ:Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec.

 

Ruchovci a lumírovci:

 

Ruchovci:

 

SVATOPLUK ČECH:Adamité, Evropa, Ve stínu lípy, Jitřní písně, Nové písně, Písně otroka, Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, Tentokráte do XV století. ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ:Hubička, Tajemství, Čertova stěna, (libreta) Z máje žití, Ze Šumavy,

 

Lumírovci:

 

JAROSLAV VRCHLICKÝ:Z hlubin, Eklogy a písně, Dojmy a rozmary, Poutí k eldorádu, Okna v bouři,písně poutníka, Zlomky epopeje, Strom života, Noc na Karlštejně, Hippodamie. JAROSLAV VÁCLAV SLÁDEK:Ruch, Básně, Jiskry na moři, Světlo stopou, Na prahu ráje, Sluncem a stínem, Selské písně, České znělky, Zlatý máj, Skřivánci na písně, Zvony a zvonky.

JULIUS ZEYER:Ondřej Černyšev, Román o věrném přátelství, Amise a Amila, Jan Maria Plojhar, Dům U tonoucí hvězdy, Troje paměti, Víta Chorále, Radúz a Mahulena.

 

Historická próza:

 

ALOIS JIRÁSEK:Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Skály, Psohlavci, Skaláci, F.L.Věk, U nás, Filosofská historie, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč ,Lucerna. ZIKMUND WINTER:Rozina Sebranc, Mistr Kampanus.VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍNSKÝ:V červáncích, Kalicha, Z záři kalicha, Pobělohorské elegie, Pod doškovými střechami, Královna Dagmar, Bludné duše.

 

Venkovká próza:

 

KAREL VÁCLAV RAIS:Potměchuť, Horské kořeny, Výminkáři, Rodiče a děti ,Kalibův  zločin, Zapadlí vlastenci, Západ. ANTAL STAŠEK:Blouznivci našich hor, O ševci, Matoušovy,´a jeho přátelích,V temných vírech. TEREZA NOVÁKOVÁ:Maloměstský román, Jan Jílek ,Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě, Děti čistého živého, Drašar. JOSEF HOLEČEK:Naši. JAN HERMAN:Do třetího a čtvrtého pokolení.

 

Realistické drama:

 

GABRIELA PREISOVÁ:Gazdina roba, Její pastorka. ALOIS MRŠTÍK:Maryša, Pohádka máje, Santa Lucia, Zumři.

 

13.SVĚTOVÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

 

Francouzská literatura:

 

Prokletí básníc:

 

HARLES BAUDELAIRE:Květy zla, Malá básně v próze. PAUL VARLAINE:Básníci umění, Saturnské básně, Galantní vlastnosti Moudrost. JEAN ARTHUR RIMBAUD:Iliminace.

 

Další literatury:

 

WALT WHISTMAN:Stébla trávy. RAINER MARIA RILKE:Kniha hodin, Nové básně, Sonety Orfeovi,Obětina lárům. MAURICE MAETERLINCK:Modrý pták. OSCAR WILDE:Obraz Doriana Graye, Šťastný princ a jiné pohádky, Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa,Vějíř lady Windermerové. KNUT HAMSUN:Hlad,Matka země, Po zarostlých cestách. ANTON PAVLOVIČ ČECHOV:Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad.

 

14.ČESKÁ LITERATURA OD PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ DO KONCE 1.SVĚTOVÉ VÁLKY:


Literatura přelomu století:

 

Rukopis královehradecký,Rukopis zelenohorský,Manifest České moderny

 

JOSEF SVATOPLUK MACHAR:Confiteor, Bez názvu, Třetí kniha lyriky, Confiteor I-III,Čtyři knihy sonetů, Tritium Vindobona (Žalozpěvy z Vídně), Zde by měly kvést růže, Magdalena, Svědomím věků. ANTONÍN SOVA:Realistické sloky, Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit a vzdor, Zlomená duše, Vybouřené smutky, Údolí nového království, Dobrodružství odvahy, Ještě jednou se vrátíme, Lyrika lásky a života, Zpěvy domova, Drsná láska, Tóma Bojar, Pankrác Budecius, kantor. OTAKAR BŘEZINA:Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce. KAREL HLAVÁČEK:Sokolské sonety, Mstivá kantiléna, Pozdě k ránu.

 

Tvorba tzv.Buřičů

 

VIKTOR DYK:A porta Inferni, Síla života a Marnosti, Buřiči, Milá sedmi loupežníků, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice, Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok, Devátá vlna, Krysař, Zmoudření Dona Quijota, Posel.

FRÁŇA ŠRÁMEK:Píšou mi psaní, Života bído přec tě mám rád, Modrý a rudý, Splav, Rány, Růže, Stříbrný vítr, Tělo, Léto, Měsíc nad řekou. FRANTIŠEK GELLNER:Po nás ať přijde potopa!, Radosti života, Nové verše. KAREL TOMAN:Pohádky krve, Torzo života, Melancholická pouť, Sluneční hodiny, Verše rodinné a jiné, Měsíce, Hlas ticha, Stoletý kalendář. STANISLAV KOSTKA NEUMANN:Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Sen o zástupu zoufajících, Satanova sláva mezi námi, Kniha lesů vod a strání, Nové zpěvy, Láska, Sonáta horizontálního života, Staří dělníci, Anti-gide neboli optimismus bez pověr a iluzí.

 

Další osobnosti

 

PETR BEZRUČ:Slezské písně, Stužkonoska modrá. FRANTIŠEK XAVER ŠALDA:Duše dílo, Boje o zítřek, O nesmrtelnosti díla básnického, Mácha snivec buřič, O nejmladší poezii české, Strom bolesti. JAKUB DEML:Hrad smrti, Tanec smrti, Moji přátelé, Rosnička, Domů, Pro budoucí poutníky poutnice, Šlépěje, Miriam.

 

15.SVĚTOVÁ POEZIE V PŘEDVÁLEČNÉM A MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ:

 

Moderní básnické směry:

 

Futurismus:

FILIPO TOMMASO MARINETTI:Manifest futurismu,Osvobozená slova, Futurismus a fašismus. GUILLAUME APOLLINARE:Alkoholy, Pásmo, Kaligrami, Prsy Tiresiovy, Kacíř a spol. Sedící žena, Zavražděný básník.VLADIMIR VLADIMIROVOČ MAJAVSKIJ:Políček veřejného vkusu, Oblak v kalhotách, Flétna páteř, Vojna a svět, Štěnice, Horká lázeň, 150 000 000, O tom, Vladimír Ilji Linin. VELEMIR CHLEBNIKOV:Válka v myší pasti.

 

Dadaismus

 

TRISTAN TRAZA:Manifest dadaismu, První nebeské dobrodružství pana  Antipyrarina, Jízdní řád srdce,Expresionismus. JOHANNS ROBERT BECHER:Rozpad a triumf, Bratření. GOTTFRIED BENN:Márnice, Maso, Rumiště. GEORG TRAKL:Básně, Šebestián ve snu. KARL KRAUS:Poslední dnové lidstva. LEONID NIKOLAJEVIČ ANDREJEV:Povídka o sedmi oběšených, Ten který dostává políčky, Surealismus. ANDRÉ BRETON:Manifest surrealismu, Magnetická pole, Spojité nádoby, Šílená láska, Nadja. LOUIS ARAGON:Pařížský venkovan, Věčný pohyb, Basilejské zvony, Karneval života, Aurelián, Komunisté, Souběžné dějiny SSSR a USA. PAULÉLUARD:Veřejná růže,Poezie a pravda,Svoboda.

 

Další představitelé poezie 1.poloviny 20.století

 

ALEXANDER ALEXANDROVIČ BLOK:Verše o krásné dámě, Dvanáct. ANNA ACHMATOVOVÁ:Poema bez hrdiny, Rekviem. SERGEJ ALEXANDROVIČ JESENIN:Anna Sněžina, Perské motivy, Zpověď chuligána. MORIS LEONIDOVIČ PASTERNAK:Sestra moje-život, Doktor Živago. MARINA IVANOVNA CVETAJEVOVÁ:Peoma hory, Poema konce. DANIL CHARMS:Anekdoty, Bába. CHRISTIAN MORGENSTERN:Šibeniční písně, Noční rybí zpěv, Trychtýře. ROBISNOS JEFFERSON:Hřebec grošák, Cawdor, Pastýřka putující k dubnu. EZRA POUND:Zpěvy(Cantos). WILLIAM BETLER YEATS:Věž, Točité schodiště. THOMAS STEARNS ELIOT:Pustina.

 

16.SVĚTOVÁ PRÓZA A DRAMA V PŘEDVÁLEČNÉM A MEZIV8LEČNÉM OBDOBÍ

 

1.Světová válka v literatuře:

 

ERICH MARIA REMAQUE:Na západní frontě klid, Cesta zpátky, Tři kamarádi, Černý obelisk, Jiskra života, Čas žít,čas umírat. ARNOLD ZWEIG:Velká válka bílých mužů, Spor o seržanta Gríšů.  ROMAIN ROLLAND:Petr a Lucie, Divadlo revoluce, (Danton,14.červenec,Hra o lásce a smrti,) Život Beethovenův, Život Tolstého, Jan Kryštof, Dobrý člověk ještě žije. HENRI BARBUSSE:Oheň. ERNEST HEMINGWAY:Muži bez žen, Vítěz nebere nic, Sbohem armádo, I slunce vychází-Fiesta, Komu zvoní hrana, Stařec a moře, Pohyblivý svátek.

 

Literatura USA:

 

Ztracená generace:

 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD:Na prahu ráje, Povídky jazzového věku, Krásní a prokletí, Velký Gatsby, Něžná je noc, Poslední magnát. WILLIAM FAULKNER:Sartoris, Hluk a zuřivost, Když jsem umírala, Srpnové světlo, Absolóne Absolóne, Divoké palmy, Mississippi. JOHN STEINBECK,Svrhněte bomby, Pláň Tortilla, V pochybné bitvě, O myších a lidech, Hrozny hněvu, Na východ od ráje, Na plechárně. UPTON SINCLAIR:Džungle ,Boston, Petrolej. SINCLAIR LEWIS:Hlavní třída, Babbitt, Arrowsmith, Elmer Gantry, Krev královská.

 

Francouzská literatura:

 

GOERGES DUHAMEL: Život mučedníkův. ANTOINE  DE SAINT-EXUPÉRY:Kurýr na jih, Noční let, Válečný pilot, Malý princ, Citadela. NATOLE FRANCE:Zločin Silvestra Bombarda, Historie našich dnů, Ostrov tučňáků, Bohové žízní, Život Jany z Arku, Kniha přítelova, Petříček. MARCEL PROUST:Hledání ztraceného času. FRANCOIS MARIAC:Klubko zmijí. ANDRÉ GIDE:Návrat ze SSSR, Kordón, Penězokazi.

 

Ruská a sovětská literatura:

 

MAXIM GORKIJ:Bosácké povídky, Foma Gordějev ,Měšťáci, Na dně, Matka, Dětství, Do světa, Moje university, Podnik Artamonových. MICHAI AFANASJEVIČ BULGAKOV:Bílá garda, Dny Turbinových, Dioboliáda, Psí srdce, Život pana Koliera, Mistr a Markétka. IVAN BUNIN:Pán ze San Franciska, Míťová láska,Temné aleje. MICHAIL ALEXANDROVIČ ŠOLOCHOV:Donské povídky, Azurová step, Tichý Don, Rozrušená země, osud člověka.

 

Německá literatura:

 

HENRICH MANN:Profesor  Neřád, Mládí krále Jindřicha IV, Zrání krále Jindřicha IV. THOMAS MANN:Biddenbrookoovi, Tonio Kroger, Smrt v Benátkách, Mario a kouzelník, Kouzelný vrch, Josef a bratři jeho ,Lotta ve Výmaru, Doktor Faustus. HERNANN HESSE:Peter Camenzind, Pod koly, Siddhártha, Stepní vlk, Narcis a Goldmund, Hra skleněných perel. LION FEUCHWANGER:Ošklivá vévodkyně, Žid Suss, Josephus Flavius(Židovská válka,Synové,Zaslíbená země,) Lišky ne vinici, Goya, trilogie Čekárna(Úspěch, Oppermannovi,Vyhnanství,Bratři Lautensackové). STAFAN ZWEIG:Romain Rolland, Marie Antoinetta, Triumf a tragika Erasma Rotterdamského, Netrpělivost srdce.

 

Pražská německá literatura:

¨

FRANZ KAFKA:Proměna,V kárném táboře, Venkovský lékař, Proces, Zámek, Amerika-nezvěstný, Dopisy Felici, Dopisy Mileně, Dopisy rodičům. MAX BROD:Život plný bojů. FRANZ WERFEL:Přítel světa, Ne vrah zavražděný je vinen, Sjezd abiturientů, Píseň o Bernadettě, Kozlí zpěv, Jacobowsky a plukovník. EGON ERWIN KISCH:Z pražských uliček a nocí, Pražský pitaval, Pasák, Caři popi bolševici, Americký ráj, Tajná Čína, Nanebevstoupení Tonky Šibenice. ROBERT MUSIL:Zmatky chovance Torlesse, Muž bez vlastností. GUSTAV MEYRINK:Golem.

 

Literatura Velké Británie:

 

RUDYARD KIPLING:Kim, Kniha džunglí. JOHN GALSWORTHY:Sága rodu Forsythů, Moderní komedie. DAVID HURBERT LAWRENCE:Milenec lady Chatterleyové. JAMES JOYCE:Dubliňané, Portrét umělce v jinošských letech, Odysseus, Plačky nad Finneganem. VIRGINIA WOOLFOVÁ:Jákobův pokoj, Paní Dallowayvá, K majáku, Orgando.

 

Drama 1.poloviny 20.století:

 

PAUL CLAUDEL:Zvěstování Panně Marii, Saténový střevíček. JEAN GIRAUDOUX:Judita, Trojská válka nebude, Bláznivá ze Chaillot. JEAN ANOULH:Ples zlodějů, Antifona, Média, Tomáš Becket aneb Čest boží, Skřivánek. JEAN COCTEAU:Svatebčané na Eiffelovce,Věčný návrat, Kráska a zvíře. ALFRÉD JARRY:Nadsamec, Král Ubu aneb poláci. GERHARD HAUPTMANN:Tkalci, Bobří kožich, Potopený zvon, Nebohý Jindřich. HUGO VON HOFMANNSHAL:Růžový kavalír. FRANK WEDEKIND:,ODON VON HORVÁTH:Povídky z Vídeňského lesa. BERTOLT BRECHT:Třígrošová, šestáková opera, Matka Kuráž a její děti, Život Galileův, Strach a bída Třetí říše, Zadržitelný vzestup, Artura Uie. GEORGE BERNARD SHAW:Pygmalion, Svatá Jana. EUGENE ONEILL:Smutek sluší Elektře, Cesta dlouhého dne do noci. THORNTON WILDER: Naše městečko, Jen o chlup, Dohazovačka. LUIGI PIRANDELLO:Každý má svou pravdu, Jindřich IV., Dnes večer improvizujeme, Šest postav hledá autora. FEDERICO GARÍA LORCA:Krvavá stavba, Yerma Pláňka, Dům Bernardy Albové.

 

17.ČESKÁ POEZIE OD KONCE1. SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2.SVĚTOVÉ VÁLKY:

 

Proletářská poezie:

 

Josef Hora:Srdce a vřava světa,Jaroslav Seifert:Město v slzách,Jiří Wolker:Těžká hodina,Stanislav Kostka Neumann:Rudé zpěvy,

 

JIŘÍ WOLKER:Host do domu, Svatý kopeček, Těžká hodina. JOSEF HORA:Básně, Strom v květu, Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro, Socialistická naděje, Itálie, Struny ve větru, Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě minuty ticha, Deset let, Máchovské variace, Domov, Jan houslista, Zahrada Popelčina, (Rekviem,Popelka přebírá hrách).

 

Poetismus a surrealismus

 

Poetismus.-devětsil, VÍTĚSLAV NEZVAL:Most, Podivuhodný kouzelník, Pantonima, Abeceda, Básně noci(Edison)Akrobat, Skleněný havelok, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař, 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida, 70 básní z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida,Matka Naděje, Pět minut za městem, Manon Lescaut, Stalin, Zpěv míru, Z domoviny, Veliký orloj, Křídla a města, Nedokončená.

 

JAROSLAV SEIFRT:

 

Proletářská poezie: Město v slzách, Samá láska,

Poetismus:Na vlnách T.S.F. (Svatební cesta, Slavík zpívá špatně, Poštovní holub)

Období 30.let:Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem, Zpíváno do rotačky, Osm dní, Zhasněte světla.

Doba okupace:Světlem oděná, Kamenný most, Vějíř Boženy Němcové.

Poválečné období:Šel malíř chudě do světa, Píseň o Viktorce, Maminka, Přilba hlíny.

Období 60.let.Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Odlévání, Odlévání zvonu.

Období 70. a 80.let:Všechny krásy světa, Motorový sloup, Deštník z piccadilly, Býti básníkem.

 

Spirituální a katolický proud:

 

JAN ZAHRADNÍČEK:Pokušení smrti, Návrat, Jeřáby, Žíznivé léto, Pozdravení slunci, La Saletta. FRANTIŠEK HALAS:Sépie, Kohout plaší smrt, tvář, Hořec, Staré staré ženy, Dokořán, Torzo naděje, Já se tam vrátím, Naše paní Božena Němcová, Ladění, V řadě, A co?. VLADIMÍR HOLAN:Blouznivý vějíř, Triumf smrti, Vanutí, Oblouk, Kameni, přicházíš, Havraním brkem, (Září 1938,Odpověd Francii,Zpěv tříkrálový ,Sen), První testament, Dokument.4 sbírky (Dík Sovětskému svazu, Panychida, Rudoarmějci, Tobě) Bez názvu, Asklépiovi kohouta, Noc s Hamletem.

 

Nová generace za okupace:

 

Jarní almanach básnický 1940. KAMIL BADNÁŘ:Kámen v dlažbě, Milenka modř, Kamenný pláč, Veliký mrtvý, Po všech svatbách světa, Hadiny tůní. JIŘÍ ORTEN:Čítanka jaro, Cesta k mrazu, Jeremiášův pláč, Ohnice, Elegie, Scestí, Deníky Jiřího Ortena (Modrá kniha, Žíhaná kniha, Červená kniha)Eta Eta žlutí ptáci.

 

Skupina 42:

Ivan Blatný,Jiří Kolář,Josef Kainar,organizátor:Jindřich Chaloupecký,

 

18.ČESKÁ PRÓZA,DRAMA A KRITIKA OD KONCE 1.SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE 2.SVĚTOVÉ VÁLKY

 

Žánrová a tematická pestrost prózy:

-realistická próza (A.Jirásek,Z.Winter,k.V.Rais,T.Nováková)

-naturalistická próza: (V.Mrštík,K.M.Čepek-Chod)

-impresionistická próza (F.Šrámek)

téma 1.sv.války v různých pojetích,legionářská próza,(J.Hašek,F.Šrámek,J.John,R.Medek,J.Kopta,F.Langer)

avantgardní próza. (V.Vančura)

tzv.demokratický proud:K Čapek,J.Čapek,K.poláček,E.BVass)

tvz.socialisticko-realistická próza (I.Olbrach.M.Majerová,M.Pujmanová)

psychologická próza (J.Havlíček,E.Hostovský,J.Glazarová,R.Weiner)

katolický orientovaná literatura (J.Deml,J.Durych,J.Čep)

tzv.ruralisté(J.Knap,F.Křelina,V.Prokůpek)

historická próza.(J.Durych)

expresionisticky laděná próza (L.Klíma,R.Weiner,l.Blatný)

 

1.světová válka v próze:

 

JAROSLAV HAŠEK:Májové výkřiky, Črty povídky a humoresky, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky, Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. RUDOLF MEDEK:Anabáze. JOSEF KOPTA:Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma. FRANTIŠEK LANGER:Železný vlk, Jízdní hlídka, Velbloud uchem jehly.

 

Avantgardní próza:

 

VLADISLAV VANČURA:Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Útěk do Budína, Luk královny Dorotky, Konec starých časů,Tři řeky, Obrazy z dějin národa českého, Jezero Ukereve

 

Tzv.demokratický proud:

 

KAREL ČAPEK:

1.Období (do roku 1920):

Zářivé hlubiny a jiné prózy, Krakonošova zahrada, Boží muka, Trapné povídky Loupežník, Francouzská poezie nové doby.

 

2.Období (1921-1927):

R.U.R,Továrna na Absolutno,Věc Makropolus, Ze života hmyzu, Krakatit, Adam Stvořitel.

 

3.Období (přelom 20. a30.let):

Italské listy, Anglické listy, Výlet do Špatněl, Obrazy z Holandska, Cesta na sever, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, O věcech nejbližších, Zahradníkův rok, Dášenka čili život štěněte, Jak se co dělá, Kritika slov, Marsyas čili Na okraj literatury, Devatero pohádek. 

 

4.Období (30.léta)

Hordubal, Povětroň, Obyčejný život.

 

5.Období (Konec 30.let)

Hovory s TGM, Válka s Mloky, Bílá nemoc, Matka,První parta, Život a dílo skladatele Foltýny.

 

 

KAREL POLÁČEK:Muži v ofsajdu, Dům na předměstí, Hlavní přelíčení, Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno, Bylo nás pět. EDUARD BASS:Klabzubova jedenáctka, Cirkus Humberto, Lidé z maringotek. JOSEF ČAPEK:společně s bratrem Karlem.Zářivé hlubiny a jiné prózy, Krakonošova zahrada, Lásky hra osudná, Ze života hmyzu, Adam stvořitel, Lelio, Kulhavý poutník, Psáno do mraků. A.M.TILSCHOVÁ:Fanny, stará rodina, Synové haldy.

 

Socialisticko-realistická próza:

 

MARIE MAJEROVÁ:Panenství, Náměstí republiky, Nejkrásnější svět, Přehrada, Siréna, Havířská balada, Robinsonka, Bruno. MARIE PUJMANOVÁ:Pod křídly, Pacientka doktora Helga, Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti, Předtucha. IVAN OLBRACHT:O zlých samotářích, Žalář nejtemnější, Podivné přátelství herce Jesenia, Anna proletářka ,Zamřížované zrcadlo, Nikola Šuhaj Loupežník, Golet v údolí, Biblické příběhy, Ze starých letopisů, O mudrci Bidpajovia jeho zvířátkách.

 

Psychologická próza:

 

JAROSLAV HAVLÍČEK:Petrolejové lampy, Neviditelný, Ta třetí, Helimadoe, Synáček. RICHARD WEINNER:Lítice, Škleb, Hra doopravdy. LADISLAV KLÍMA:Velký román I.-III.Utrpení knížete Sternenhocha. JARMILA GLAZEROVÁ:Roky v kruhu,Vlčí jáma, Advent.

 

Katolicky orientovaná a venkovská próza,

 

JAROSLAV DURYCH:Cikánčina smrt, Panenky, Žebrácké písně, Eva, Jarmark života, Tři dukáty, Tři troníčky, Sedmikráska, Bloudění, Rekviem.

 

Ruralismus

 

JOSEF KNAP:Réva na zdi, Muži a hory, Vysoké jarní nebe, Čas kopřiv. FRANTIŠEK KŘELINA:Půlroční svítání, Předjitřní tma, Plaché světlo, Hlas kořenů, Jalovčí stráně, Hubená léta, Klíče království, Dcera královská, Blahoslavená Anežka Česká, Amurů syn hadí. JAN ČEP:Zeměžluč, Dvojí domov a Vigilie, Hranice stínu.

 

Meziválečné drama

 

Národní divadlo, Městské divadlo na Vinohradech, Viktora Dyk, Fráňa Šrámek, Arnošt Dvořák, Stanislav Lom.

 

KAREL HUGO HILAR:Divadelní promenády, Boje proti včerejšku, Pražská dramaturgie. ARNOŠT DVOŘÁK:Kníže, Král Václav, Husité. STANISLAV LOM:Děvín, Žižka, Svatý Václav, Karel IV. OTAKAR FISHER:Přemyslovci, Hérakles, Otroci, Orloj světa. JIŘÍ MAHEN:Jánošík, Nasredin čili Nedokonalá pomsta, Mrtvé moře. JÍŘÍ VOSKOVEC a JAN WERICH:Vest Pocket revue (Malá kapesní revue) Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora, Pěst na oko aneb Caesarovo finále.

 

Česká literární věda:

 

FRANTIŠEK GÓTZ:Anarchie v nejmladší české poezii, Tvář století, Český román po válce, František Xaver Šalda. KARLE NOVÁK:Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. VÁCLAV ČERNÝ:Ideové kořeny současného umění, Esej o básnickém baroku, Karel Čapek, První sešit o existencionalismu, Druhý sešit o existencionalismu, Lid a literatury ve středověku zvláště v románských zemích, Staročeská milostná lyrika, Knížka o Babičce, Jaroslav Seifert, Studie a eseje z moderní literatury.

 

19.SVĚTOVÁ LITERATURA DRUHÉ POLOVINY 20.STOLETÍ

 

2.světová válka v próze:

 

Deník Anny Frankové, Rudolf Hochut:Náměstek. Peter Weisse:Přelíčení.

 

GUNTER GRASS:Plechový bubínek, tzv.Gdaňská sága (novely Kočka a myš, Psí roky)

 

WILLIAM STYRON:Sophiina volba, Hlava XXII, Něco se stalo, Gold za všechny peníze.

 

Existencionalisté:

 

JEAN-PAUL SARTRE:Všeobecná psychologie, bytí a nicota, Kritika dialektického rozumu, Nevolnost(Hnus) Zeď, Cesty svobody, Věk rozumu, Odklad, Smrt v duši, poslední šance, Mouchy, Za zavřenými dveřmi, Mrtví bez pohřbu, Špinavé ruce .ALBERT CAMUS:Člověk revoltující, Mýtus o Sisyfovi, Caligula, Cizinec, Mor.

 

Rozhněvaní mladí muži:

 

JOHN OSBORNE:Ohlédni se v hněvu. KINGSLEY AMIS:Šťastný Jim, Tlustý Angličan, Janův problém, plukovník Sun, Dobrodružství Jamese Bonda .JOHN BRAINE:Místo nahoře, Život nahoře . MALCOLM BRADBURY:Jíst lidi je neslušné .DAVID LODGE:Hostující profesoři, Svět je malý, Pěkná práce.

 

Beatnici:

 

ALLEN GINSBERG:Kvílení.kališ a jiné básně, Zkáza Ameriky. JACK KEROUAC:Na cestě, San Francisko blues, Mexico City blues, Doktor Sax, Dharmoví tuláci, Andělé zkázy.

 

Neorealisté:

 

PIER PAOLO PASOLIMI:Darmošlapové, Zběsilý život. ALBERTO MORAVIA:Lhostejní, Lenochovy sny, Maškaráda, Agostino, Římanka, Římské povídky, Nové Římské povídky, Nuda, Já + On.

 

Tvůrci „Nového románu“

 

ALLAIN ROBBE-GRILLET:Gumy, Monentky.

 

Postmodernisté a tvůrci magického realismu:

 

Postmodernismus:

 

UMBERTO ECO:Otevřené dílo (Opera aperta), Jméno růže (Il nome della rosa)-Poznámky ke jménu růže, Faucaultovo kyvadlo, Ostrov včerejšího dne, Baudolino. VLADIMIR VLADIMIROVIČ NABOKOV:Lolita, Mášenka, Špeh.

 

Magický realismus:

 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ:Sto roků samoty, Podzim patriarchy, Láska za časů cholery, Kronika ohlášené smrti, Dvanáct povídek o poutnících. ČINGIZ TOREKULOVIČ AJTMATOV:Tváří v tvář, Džamila, Bílá loď.

 

Tvůrci absurdního dramatu:

 

FRIEDRICH DURRENMATT,SAMUEL BECKET:Čekání na Forota, Poslední páska, Šťastné dny,Konec hry, Hra, Dech, Nyní, Já ne. EUGÉNE IONESCO:Plešatá zpěvačka, Židle, Amédé aneb jak se ho zbavit, Nosorožci. TENNESSE WILLIAMS:Skleněný zvěřinec, Tramvaj do stanice Touha. EDWARD ALBEE:Kdo se bojí Virginie Wolfové. ARTHUR MILLER

 

Člověk v totalitní společnosti:

 

GEORGE ORWELL:Hold Katalánsku, Zvířecí farma (Farma zvířat), 1984. ALEXANDR ISAJEVIČ SOLŽENICYN:Jeden den Ivana Děnisoviče, Souostroví Gulag, Pruské noci, Dopis vládě sovětského svazu. DOMINIK TATARKA:V úzkosti hladania, Panna zázracnica ,farská republika, Prvý a druhý úder, Rozhovory bez konca, Proti démonovi, Písačky.

 

Vědecko-fantastická (sci.fi) literatura a fantasy literatura:

 

ARTHUR CHARLES CLARKE:2001:Vesmírná odysea. RAY BRADBURY:Marťanské kronika, 451°Fahrenheita. STANISLAV LEM:Solária. ISAAC ASIMOV:Já robot, Nadace. JOHN RONALD REUEL TOLKIEN:Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, trilogie Pán prstenů. TERRY PRATCHETT:Úžasná Zeměplocha. DOUGLAS ADAMS:Stopařův průvodce po Galaxii.

 

Další autoři ve světové literatuře 20. a začátku 21.století.

 

Francouzská literatura:

 

JACQUES PRÉVERT:Slova,

 

Literatura Velké Británie a Irska

 

GRAHAM GREENE:Tichý Američan,Vyhaslý případ. DYLAN THOMAS:Portrét umělce jako štěněte, Smrti a vstupy, Sebrané básně. WILLIAM GOLDING:Pán much, Věž. ANTHONY BURGES:Mechanický pomeranč. IRIS MURDOCHOVÁ:Hrad z písku, Černý princ. JOHN FOWLES:Sběratel, Francouzská milenka, Mág. SEAMUS HEANEY:Přírodozpytcova smrt, Přezimování pod širým nebem. BERYL BAINBRIDGEOVÁ:V prodlouženém čase, Podnikový výlet, Mladý Adolf. JULIAN BARNES:Flaubenův papoušek. SALMAN RUSHDIE:Satanské verše, Děti půlnoci, Hárán a moře příběhů. IAN MCEWAN:Betonová zahrada. MARTIN AMIS:Úspěch, Jiní lidé, Noční vlak.

 

Německá a rakouská literatura:

 

HEINRICH BOLL:Biliár a půl desáté, Ztracená čest Kateřiny Blumové, A neřekl jediné slovo. THOMAS BERNHARD:Náměstí hrdinů, Mýcení, Obrys jednoho života.

 

Polská literatura:

 

CZESLAW MILOSZ:Údolí Issy, Záchrana, Rodná Evropa.

 

Severská literatura:

 

TARJEI VESAAS:Ledový zámek, Dům v Temnotách. KAREN BRIXENOVÁ:Africká farma (Vzpomínky na Afriku,Zimní pohádka). PETER HOEG:Příběhy jedné noci, Představy o dvanáctém století, Cit slečny Smilly pro sníh. TORGNY LINDGREN:Čmeláčí med, Cesta had na skále, David a Bat-šeba.

 

Literatura USA:

 

SAUL BELLOW:Herzog. TONI MORRISOVÁ:Velmi modré oči, Šalamounova píseň, Milovaná, Jazz, Ráj. JOHN UPDIKE:Králíku utíkej, Kentaur. SYLVIA PLATHONOVÁ:Pod skleněným zvonem, Ariel, Překročit vody, Stromy v zimě, Vybrané básně, Deníky Sylvie Plathové. RICHARD BRAUTIGAN:Prostři mramorový čaj, V melounovém cukru, Potrat, Willard a jeho kuželkářské trofeje, Hawklinská nestvůra. KEN KESEY:Vyhoďte ho z kola ven. JOYCE CAROL OATESOVÁ:Oni. JOHN IRVING:Svět podle Garpa, Pravidla moštárny, Modlitba za Owena Meanyho, Rok vdovou, Imaginární přítelkyně.

 

20.ČESKÁ POEZIE DRUHÉ POLOVINY 20.STOLETÍ.

 

2.světová válka v poezii:

 

FRANTTIŠEK HURBÍN:Včelí plást, Říkejte si se mnou, Stalingrad, Chléb s ocelí, Jobova noc, Hirošima, Srpnová neděle, Křištálová noc, Romance pod křídlovkou, Zlatá reneta, Černá denice, Lešenské jesličky.

 

50. a 60. léta

 

IVAN BLATNÝ:Tento večer, Hledání přítomného času, Melancholické procházky, Stará bydliště, Pomocná škola Bixley. JIŘÍ KOLÁŘ:Limb a jiné básně, Ódy a variace, Dny v roce, Roky v dnech, Vršovický Ezop, Černá lyra, Básně ticha, Očitý svědek, Prométheova játra. JOSEF KAINAR:Příběhy a menší básně, Osudy, Nové mýty, Básně, Stříhaly do hola chlapečka, Veliká láska, Český sen, Člověka hořce mám rád, Lazar a píseň. IVAN JELÍNEK:Ulice břemen, Ódy, Ex voto, Potápěči, Jablko se kouše. BOHUSLAV REYNEK:Sníh na zápraží, Rybí šupiny, Hrad na sněhu. IVAN DIVIŠ:První hudba bratřím,Uzlové písmo, Rozpleť si vlasy, Deník molekuly, Marality, Sursum, Thanatea, Odchod z Čech, Teorie spolehlivosti. MIROSLAV HOLUB:Denní služba, Achilles a želva, Slabikář, Kam teče krev, Ačkoli, Beton, Anděl na kolečkách, Žít New Yorku, Tři kroky po zemi. JAN SKÁCEL:Kolik příležitostí má růže, Co zbylo z anděla, Hodina mezi psem a vlkem, Smuténka, Metličky, Jak šel Brousek na vandr, Pohádka o velikém samovaru, kdo pije po tmě víno, A znovu láska, Třináctý bílý kůň. OLDŘICH MIKULÁŠEK:Pulsy, Horoucí zpěv, Divoké kačeny, Krajem táhne prašivec, Ortely a milosti, Vyvolavač, Svlékání hadů, Agogh, Šokovaná růže, Čejčí pláž. VÁCLAV HRABĚ:Margot , Horečka, Stoptime (Blues v modré a bílé) Blues pro bláznivou holku. JASEF HIRŠAN a BOHUMILA GROGEROVÁ:Let let, Boj boj.

 

Od 70.let po současnost:

 

LUDVÍK KUNDERA:Letní kniha přání a stížností, Historie Velkého Okresního Kýžala, Totální kuropění. ANTONÍN BROUSEK:Spodní vody, Netrpělivost, Nouzový východ, Vteřinové smrti. IVAN WERNISCH:Zimohrádek, Doupě latinářů. JIŘÍ KUBĚNA:Nelítostné zastaveníčko, Krev na víně, Dílo I-XV, Paní na duze. VIOLA FISHEROVÁ:Zádušní mše z a Panla Buksu, Bílá hodina, Jako pápěří. KAREL ŠIKTANC:Český orloj, Tanec smrti aneb Ještě Pámbu neumřel, Utopenejch voči, Srdce svého nejez. ZDENĚK ROTKELK:Sněhem zaváté vinobraní, Kamenný erb, Basic Czech, Barokní fenomén v současnosti. IVAN MARTIN JIROUS:Magorovy labutí písně, Magor dětem. J.H.KRCHOVSKÝ:Noci po nichž nepřicházelo ráno, Leda s labutí, Dodatky.

 

Písničkáři poloviny 20.století,

 

KAREL KRYL:Bratříčku zavírej vrátky, Rakovina, Maškary. VLADIMÍR MERTA:Narozen Čechách, P.S.Vladimír Merta 1 a 2. JAROSLAV HUTKA:Stůj břízo zelená, Minulost mává nám, Vandrovali hudci. VLASTIMIL TŘEŠŇÁK:Klíč pod rohožkou, Domácí hosté, Ujídla se nemluví, Babylon, Zeměměřič, Koh-i-noor. JAROSLAV NOHAVICA:Darmoděj, Mikymauzoleum, Divné století, moje smutné srdce, Babylon. OLDŘICH JANOTA:Fialová zlatá, Žlutě, Mezi vlnami. JAN BURIAN:Hodina duchů, jenom zpívám, Zrcadlo, Poesie, Unavený válečník. JIŘÍ DĚDEČEK:Reprezentant lůzy, Můj vůz, Zabili trafikantku, Kouzlo noční samoty, Blues pro slušný lidi. KAREL PLÍHAL:Králíci ptáci hvězdy, Kluziště.

 

21.ČESKÁ PRÓZA,DRAMA A KRITIKA DRUHÉ POLOVINY 20.STOLETÍ:

 

2.světová válka v próze:

 

Reportáž psaná na oprátce .JIŘÍ WEIL:Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn.   ARNOŠT LUSTIG:Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Noc a naděje, Démanty noci, Dita Saxová, Nemilovaná. LADISLAV FUNKS:Pan Theodor Mundstock,Variace pro temnou trunu, Spalovač mrtvol, Myši Natálie Moonhabrové.

 

50. a 60. léta

 

VÁCLAV ŘEZÁČ:Věrná setba, Slepá ulička, Černé světlo, Svědek,Rozhraní, Nástup, Bitva. EGON HOSTOVSKÝ:Případ profesora Kornera,Cizinec hledá byt, Všeobecné spiknutí. JOSEF NESVADBA:Tarzanova smrt, Einsteinův mozek, Dialog s doktorem Dongem, Tajná zpráva z prahy, První zpráva z Prahy. JOSEF ŠKVORECKÝ:Zbabělci, Tvář jazzu, Jazzové inspirace, Zbabělci, Sedmiramenný svícen, Lvíče, Legenda Emoke, Nápady čtenáře detektivek, Smutek poručíka Borůvka, Konec poručíka Borůvky, Hříchy pro pátera Knoxe, Tankový prapor, Mirákl, Příběh inženýra lidských duší. LUDVÍK VACULÍK:Sekyra, Morčata, Český snář, Jaro je tady. BOHUMIL HRABAL:Perlička na dně, Pábitelé, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, Příliš hlučná samota ,Hovory lidí, Inzerát pro dům ve kterém už nechci bydlet, Jarmilka, Krásná poldi, Postřižiny, Poupata. MILAN KUNDERA:Člověk zahrada širá, Monology, Směšně lásky (Falešný autostop, Já truchnivý bůh, ) Život je jinde, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění, Nesnesitelná lehkost bytí, Nesmrtelnost, Pomalost, Nevědomost.

 

Od 70.let po současnost:

 

VLADIMÍR NEEF:Srpnovští páni, Sňatky rozumu, Trampoty pana Humbla, Královny nemají nohy, Prsten Borgiu, Krásná čarodějka . JIŘÍ ŠOTOLA:Tovaryšstvo Ježíšovo, Kuře na rožni. VLADIMÍR KORNER:Údolí včel, Adelheid, Písečná kosa. OTA PAVEL:Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby. EGON BONDY:Invalidní sourozenci, Afgánistán, Nepovídka . IVAN KLÍMA:Hodina ticha, Má veselá jitra, Moje první lásky, Moje zlatá řemesla, Soudce z pomasti, Čekání na tmu čekání na světlo. PAVEL KOHOUT:Čas lásky a boje, Verše a píseň, Z deníku kontrarevolucionáře, Kde je zakopán pes, Maryně, Taková láska, August August august, Atest,Marast, Hodina tance, Sněžím, Konec velkých prázdnin.  JÁCHYM TOPOL:Miluju tě k zbláznění, V úterý bude válka, Sestra,Anděl, Noční práce. JIŘÍ KRATOCHVIL:Uprostřed nocí zpěv, Avion, Medvědí román, Má lásko, Postmoderno. DANIELA HODKOVÁ:Podobojí, Kukly, Théka. MICHAL AJVAZ:Druhé město, Návrat starého varana, Zlatý věk, Tyrkysový orel. IVAN LANDSMANN:Pestré vrstvy. LENKA PROCHÁZKOVÁ:Oční kapky, Smolná kniha. PATRIK OUŘEDNÍK:Evropana, Rok čtyřiadvaceti. MILOŠ URBAN:Sedmikostelí, Hastrman, Stín katedrály.

 

Drama 2.poloviny 20.století:

 

VRATISLAV BLAŽEK:Starci na chmelu.Třetí přání, Příliš štědrý večer. VAN VISKOČIL:Malé hry aneb Maléry, Haprdáns neboli Hamlet Princ DÁNSký ve zkratce. ALFRÉD RADOK:Semafor:Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl-tangl, Kdyby tisíc klarinetů, Návštěvní den.  I-III. MILAN UHDE:Divadlo na provázku:Balada pro banditu, Komedie s Lotem, Svědkové, Ten který přichází, Výběrčí, Král Lávra, Nostop-nonsens. VÁCLAV HAVEL:Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience, Vernisáž, Protest. JOSEF TOPOL:Konec masopustu, Kočka na kolejích.

 

Literární kritika 2.poloviny 20 století:

 

Felix vodička:Počátky krásné prózy,Struktury vývoje,

 

 

                                                                                                                                                   autor: (c) Jiří Jansa    

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Tento tahák jsem si psal na škole abych se měl později z čeho učit na maturitu.....,

 ale neprošel zatím žádnou korekturou a opravou,  takže může obsahovat ,ba obávám se že obsahuje, chyby a překlepy.

 

Kdyby se našel někdo kdo by byl ochotný ho opravit a doladit ať se mi ozve!

Děkuji za pochopení.......

 

               

 

Odkaz na zajímavé čtení.

Creative Artist 3D grafika a 3D animace autor: jiřík, Jiří Jansa. Kontakt. Poslední aktualizace 2.června.2006.

 

 

  optimalizace PageRank.cz  

NAVRCHOLU.cz