Úvod

              3D Vizualizace

                  Grafika

                     Obrázky

                     

            Malby

       Kresby

   Glass-design

        Projekty

                         O mě

                    Veselá

                   Fotografie

                       Prachy

 

    

 

Zde může být vaše reklama

napište mi na jansajirka@seznam.cz 

Dějiny umění

Ravennská Mozaika 

Mozaiková výzdoba v Ravenně dosáhla vysoké umělecké úrovně v 5 a 6 století a byla ovlivněna především Byzantskou kulturou. Jejím posláním bylo ilustrovat církevní nauku a dostalo se jí možnosti širšího rozvoje. Bohatě se rozvinula především barevná figurální mozaika, která se stala nepostradatelnou součástí výzdoby sídla císaře a jeho  dvořanů. 

Ravennští umělci vytvořily školu a založily tradici, jež v 6.století vyvrcholila nástěnnou výzdobou kostela S. Vitale. Mozaiky v mauzoleu Gally Placidie

 představují jeden z nejkrásnějších barevných souborů té doby.

Gally Placidie

 

 Figurální prvky se mísí s modrými, zelenými a zlatými tóny rostlinných a geometrických ornamentů ,které vytvářejí zvláštní, neskutečnou atmosféru. V lunetě nad stropem je znázorněn pastýř, provedený s ryze helénistickou jemností. Sedí mezi ovcemi a v ruce drží kříž. Naproti němu je obraz sv.Vavřince s roštem, na němž byl umučen. Na čtyřech polích kupole je zobrazeno osm apoštolů padaných strnuleji, schematičtěji a méně realisticky, ve stylu, který se pak v Ravenně uplatňoval velmi často. Celek se ztápí v syté modři nebe posetého hvězdami geometrických tvarů, s jeleny hledajícími pramen živé vody. Vše je obtočeno révovými úponky, květinovými věnci a geometrickými stuhami. 

 

 Mozaiky uvnitř baptisteria Gally Placidie

 

Baptisterium Ortodoxních bylo postaveno v polovině století po vzoru mauzolea Gally Placidie. 

 

Baptisterium Ortodoxních

 

 Jeho výzdoba svědčí o obrodě dvorského stylu. Skládá se z nižší štukové časti a z mozaiky na kopuli. Náměty zobrazené na kopuli jsou rozvrženy do tří pásem:v horní části je centrální kruhová malba,  znázorňující Kristův křest. Kolem ní jsou zobrazeni apoštolové pod plátěným baldachýnem, v hieratických postojích, oddělení sloupy z květů a akantů. V dolním pásu stojí trůny a oltáře s posvátnými knihami, rámované architektonickými prvky. Výsledek budí dojem, jako by ožily a promítli se do Theodosiovy doby pompejské architektektonické malby. 

 

     

Mozaiky uvnitř baptisteria Ortodoxních           ( detail )          

 

 

Na přelomu 5. a 6. století se k tomuto řešení vrátily tvůrci baptisteria Ariánských, kde však nebylo dosaženo tak hodnotného provedení: na Honorovu tradici navazují Theodorichovy mozaiky v bazilice S. Apollinare Nauvo,

 

 

 

S. Apollinare Nauvo byla přestavěna v byzantském období.zachovaly se mozaiky se zobrazením paláce, které tvořilo rámec pro portréty krále a představitelů jeho dvora a cyklus za života Kristova, který vyniká bohatostí barev.  

 

  

           Mozaiky v  S. Apollinare Nauvo                                         ( detail )

 

Mozaiky v baptisteriu Ariánských s týmž uspořádání jako baptisteriu Ortodoxních V tomto případě však sbor apoštolů obklopuje hetimasis ( trůn připravený pro Všemohoucího k poslednímu ) V ústředním medailonu s námětem Kristova křtu se vedle sv.Jana Křtitele

Rovnocenně uplatňuje antický říční bůh Jordánu s korunou z krabích perel a se žezlem z rákosu.

 

    

      Mozaiky v baptisteriu Ariánských                                    ( detail ) 

 

Použitá literatura: Dějiny umění od Pijoana 3.díl.   

                                                                                                           autor: (c) Jiří Jansa 

 

               

 

Odkaz na zajímavé čtení.

Creative Artist 3D grafika a 3D animace autor: jiřík, Jiří Jansa. Kontakt. Poslední aktualizace 2.června.2006.

 

 

  optimalizace PageRank.cz  

NAVRCHOLU.cz